Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Konference Efektivní řízení územně samosprávných celků

Konference Efektivní řízení územně samosprávných celků
Kraj Vysočina hostí dvoudenní konferenci Efektivní řízení územně samosprávných celků a jejich organizací. Pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka se zástupci krajů, města a odborných společností věnují systémům řízení zřizovaných i zakládaných společností, diskutují nad nástroji finančního řízení a kontroly územně samosprávných celků a prezentují studie a příklady dobré praxe.
 

 
 

„Mluvíme-li o řízení, jde o velmi důležitou oblast.  Jde například o potřebné služby pro naše spoluobčany v oblasti zdravotní péče, sociální péče, veřejné dopravy, podstatný segment vzdělávacího systému, základní podmínky pro kulturní život společnosti. Uvědomujeme si, že zajišťování chodu veřejných služeb na sebe váže velkou část spotřeby veřejných výdajů a každá neefektivnost je tedy v souhrnu velice drahá, naopak každé dobré a užitečné, často i drobné opatření může v souhrnu přinést velmi značnou úsporu,“ upozornil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Společnost Dynatech v rámci konference „Efektivní řízení územně samosprávných celků a jejich organizací“ oznámila, že ve spolupráci s Krajem Vysočina připravuje Hostingové centrum CROSEUS pro řešení problematiky „Finančního řízení a kontroly ve veřejné správě“.

Střednědobému plánování ve veřejných službách se ve svém příspěvku věnoval ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. „Plánování veřejných služeb je nejen o dosažení provozních úspor, naplňování strategií a koncepcí schválených orgány kraje nebo o řešení problémů s cash-flow, ale i o organizační nebo provozní optimalizaci skupiny příspěvkových organizací, omezení rizik ekonomické i neekonomické povahy a zajištění udržitelnosti v oblasti financí, majetku, personálu a činností,“ shrnul krátce obsah své prezentace Zdeněk Kadlec.

 

Očekávaný ohlas vzbudila především prezentace náměstka hejtmana Kraje Vysočina Vladimíra Novotného. Jeho příspěvek věnovaný otevřenosti a dostupnosti finančních informací a plánů jako možností pro přípravu a kontrolu rozpočtu bude pravděpodobně novým impulsem pro řešení prezentace transparentnosti nejen mezi kraji, ale i mezi obcemi a příspěvkovými organizacemi. Vladimír Novotný představil transparentní účty Kraje Vysočina, Investiční mapy kompletního krajského majetku, grafické modely výkazů příspěvkových organizací kraje, evidenci veřejných zakázek nebo se věnoval zákonné povinnosti zveřejňování smluv. „Zveřejňujeme informace, které mohou být zneužity k narušení informační bezpečnosti organizace např. kontaktní údaje úředníků, organizační strukturu – nejen tato data mohou být pomocí technik sociálního inženýrství zneužita k nežádoucím aktivitám. I Kraj Vysočina má v tomto směru své zkušenosti a internetové bezpečnosti věnuje stále větší pozornost,“ upozornil Vladimír Novotný.

 

 

Konference Efektivní řízení územně samosprávných celků

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.2.2015 / 26.2.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze