Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina

Kraj Vysočina realizuje projekt Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina reg. číslo CZ.1.11/4.2.00/39.01618, který je financován z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
 

 
 

 

Cíl projektu

Cílem projektu je přispět ke zvýšení absorpční kapacity pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU pro rozvoj regionu. Za tímto účelem je pro žadatele a příjemce připravena série školení. Jednotlivá školení prohloubí a rozšíří znalosti účastníků o problematice čerpání prostředků z EU. Školením provedou zkušení lektoři, kteří mají v této oblasti bohaté praktické zkušenosti a kteří na příkladech z reálné praxe problematiku vysvětlí. Jednotlivá školení jsou dvoudenní, bude tedy dostatek prostoru zodpovědět Vaše konkrétní dotazy.

 

Seminář k realizaci projektů v OP VVV - 10. 9. 2015

Registrovat se můžete ZDE

 

Konference EU fondy v období 2014 - 2020 v Kraji Vysočina - 16. 6. 2015

Registrovat se můžete od 1. 6. 2015 ZDE

 

Obsah modulů

Veřejné zakázky, kontrola, audit

  • problematika veřejných zakázek, kontrol a auditů v kontextu realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU

Projektové řízení pro pokročilé

  • specifika při realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, chyby v projektech, změny v projektech, problematika víceprací

Integrovaný přístup k řešení projektů

  • zkušenosti s integrovaným přístupem pro řešení projektů, příklady integrovaných projektů, tvorba integrovaných projektů, strategií

Základy strukturální a regionální politiky

  • strategický rámec období 2014 – 2020, informace o operačních programech, příprava na čerpání podpory ze strukturálních fondů EU

 

Praktické informace

Každý modul bude realizován celkem 5x v území bývalých okresů. Školení jsou určena pro osoby nebo zaměstnance institucí, které realizují projekty na území Kraje Vysočina. Kapacita je omezena.

Zájemci o školení se mohou registrovat na http://www.kr-vysocina.cz/registrace-moduly2015

 

Více informací:
Stanislava Lemperová, Odbor regionálního rozvoje, E-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz, Telefon: 564 602 532
Miroslava Marková, Odbor regionálního rozvoje, E-mail: markova.m@kr-vysocina.cz, Telefon: 564 602 537

 

Podklady ke stažení

 

 

 
Logolink
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.2.2015 / 10.11.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze