Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Na projekt „chytrých zásuvek“ naváže ucelenější řešení

"chytré zásuvky"
Seminář ku příležitosti zhodnocení aktivit Kraje Vysočina, Střední průmyslové školy Třebíč a taiwanských partnerů v oblasti řízení spotřeby energií a energetických systémů se konal ve čtvrtek 19. února 2015 v aute třebíčské průmyslovky. Studenti z řešitelského týmu prezentovali přítomným zástupcům projektových stran, odborníkům ze soukromých firem i novinářům výsledky svého bádání i konkrétní výstupy studijní cesty na Taiwan, která se uskutečnila v závěru loňského roku.
 

 
 

„Téměř pětiletá spolupráce Vysočiny s taiwanskými partnery přinesla už řadu projektů, které usnadňují život obyvatelům kraje, či zpříjemňují pobyt návštěvníkům našeho kraje. Projekt tzv. chytrých zásuvek a jeho rozvojový potenciál úspěchy naší mezinárodní spolupráci potvrzuje,“ zhodnotil dosavadní aktivity Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

 

„Vzhledem k dosavadním úspěchům je naším současným cílem celý projekt rozvíjet tak, aby se stal součástí vzdělávacího systému Střední průmyslové školy Třebíč a byl pilotním modelovým příkladem nejen pro ostatní technické střední školy v našem kraji, ale pro celé technické vzdělávání v ČR,“ přiblížila ambice projektu Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství. Mezi nové aktivity projektu patří vytvoření elektronického kurzu o ostrovních energetických systémech a projektového záměru na realizaci modelu ostrovního energetického systému v rámci školy.

 

Od roku 2013 realizuje Kraj Vysočina společně s tchajwanským Institutem pro informační průmysl a studenty Střední průmyslové školy Třebíč společný projekt zaměřený na řízení spotřeby energií pomocí systému chytrých zásuvek. Chytré zásuvky měří energetickou spotřebu jednotlivých přístrojů. Kromě toho je možné prostřednictvím internetu tyto zásuvky vzdáleně ovládat - například použitím chytrého telefonu lze kdykoliv během dne připojený spotřebič zapnout či vyřadit z provozu tak, aby celková spotřeba a tedy i náklady byly co nejnižší. Elektronický systém objednávání pacientů do ambulancí nemocnic byl prvním společným projektem Vysočiny a Taiwanu. V pěti krajských nemocnicích ho využilo již 35 tisíc uživatelů. Nově byl propojen s informačními systémy některých praktických lékařů. S další aktivitou, která vzešla z této zahraniční spolupráce, se mohou setkat návštěvníci některých muzeích v kraji, či jihlavské zoologické zahrady. Jedná se o moderní průvodcovský systém na bázi chytrých telefonů s multimediálním obsahem v šesti jazykových verzích.

 

 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 20.2.2015 / 20.2.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze