Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Další jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“

Další jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“
V úterý 17. 2. 2015 se v sídle Kraje Vysočina konalo další jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“ vedené Zdeňkem Chládem, radním pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí. Hlavním bodem jednání byla diskuse nad možnostmi využití daru ve výši jeden milion korun, který Kraj Vysočina obdržel od společnosti ČEZ, a.s.
 

 
 

Z předchozích jednání a ze zpracovaného Jakostního modelu povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice je již známo, že je třeba snížit znečištění dusíkem a fosforem v řece Jihlavě. Znečištění dusíkem pochází zejména z plošných zdrojů tj. ze zemědělských ploch, znečištění fosforem naopak z bodových zdrojů, kterými jsou obecní kanalizace.

 

 „Návrhy k využití finančního daru směřovaly zejména na zajištění monitoringu jakosti povrchových vod v problémových místech a lokalitách, ze kterých dochází k největšímu znečišťování povodí řeky Jihlavy. Po zmapování problémových lokalit budou navržena účelná a efektivní opatření ke zvýšení kvality vody v řece Jihlavě. Do konce února tedy připraví správce povodí Povodí Moravy, s.p. návrh monitoringu povodí řeky Jihlavy. V průběhu roku budou také propagovány půdoochranné technologie v zemědělství formou praktických ukázek, obce budou seznámeni s možnostmi získání dotací na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod“ uvedl Zdeněk Chlád.

 

V současné době již probíhá podrobnější monitoring jakosti vod na tocích, které jsou největším zdrojem znečištění. Jsou to Třešťský potok, který je pravostranným přítokem řeky Jihlavy v Kostelci, a Mlýnský potok, který je levostranným přítokem řeky Jihlavy ve Vladislavi. Tento monitoring provádí správce povodí Povodí Moravy, s.p. a financuje ho společnost ČEZ, a.s.

 

 

  • Více informací Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství, tel: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz.
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.2.2015 / 19.2.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze