Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Zámecký park u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, se dočkal zahájení revitalizace

Zámecký park u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, se dočkal zahájení revitalizace
Aktuálně byly zahájeny práce na projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží. Na projekt Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky v rámci Operačního programu Životní prostředí z evropských fondů (ERDF) a ze Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt Revitalizace zámeckého parku ve Zboží řeší sadové úpravy v areálu zámeckého parku na pozemcích v péči Domova ve Zboží a zároveň ve vlastnictví Kraje Vysočina (katastr Zboží, město Habry).
 

 
 

Park je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. Za rozlehlým barokním zámkem z let 1700 – 1702 se rozprostírá menší, volně řešený park, jehož střední část tvoří lesní partie. Zajímavá je zde ukázka sentimentálního romantismu – pomníčky oblíbených zvířat. Významnější dřeviny najdeme u zámku. Před r. 1920 zde byla vysázena sbírka dubů, které však poškodila houbová choroba. Hodnotná bývala také stará habrová alej. Žel původní vysoká dendrologická hodnota parku se postupně snižovala tak, až se v současné době v parku nachází jen devět druhů jehličnatých dřevin a 17 druhů listnatých dřevin. Z jehličnatých dřevin zde roste například smrk, borovice, tis, zerav, cypřišek, jedlovec, jedle, modřín a jalovec. Z listnatých dřevin - lípa, javor, jasan, dub, buk, habr, jírovec, bříza, vrba, jilm, olše, svída, pámelník, bez, břečťan, barvínek, pěnišník, azalka. K tomuto nutno dodat, že stromový sortiment v současné době zahrnuje některé druhy plevelné a kompozičně nežádoucí, které se v původní dendrologické skladbě nevyskytovaly. V okrajových, zastíněných plochách, dochází k nežádoucímu výskytu náletů javorů, jasanů a bezu černého.

 

Revitalizace zámeckého parku se prvotně opírá o záchranu a obnovu existující vegetace, jež je složena převážně z dospělých, ale také dožívajících soliterů. Není nutné prostor zahušťovat výsadbami, právě naopak. Předmětem sadových úprav je proto zejména ošetření 195 ks stávajících perspektivních stromů. Z bezpečnostních důvodů se většina stávajících stromů konzervačně ošetřuje. U stromů docházelo k častému padání silných větví. Vzhledem k tomu, že je v parku větší pohyb osob, je nutné všechny nebezpečné stromy ošetřit tak, aby se toto nebezpečí minimalizovalo (zdravotní řez - odstraňování suchých větví, bezpečnostní řez - zvýšení stability korun, vázání korun - stabilizace a bezpečnostní opatření ve vysokých korunách stromů). U 111 ks stromů je pak bohužel nezbytné pokácení, neboť tyto stromy ohrožují provozní bezpečnost uživatelů či návštěvníků parku a nelze jejich stav zlepšit ošetřením (jsou suché nebo nevratně nemocné) nebo jsou neperspektivní z důvodu pěstebních (je třeba uvolnit prostor pro růst perspektivních stromů). Dojde k odstranění náletových keřů z jihovýchovní části parku a k odstranění ruderálního porostu v ploše bývalého rybníku a v prostoru zamokřené louky. Při tom však dojde k zachování porostů břečťanu a barvínku. Park bude doplněn o výsadby 26 ks nových dřevin a na 0,14 ha bude založen nový trávník.

 

Nyní je dokončováno ošetřování a kácení stromů. Realizace celého projektu by měla být ukončena v září tohoto roku.

 

Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 1,25 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje činí 1,08 mil. Kč. Dotace z Operačního programu životní prostředí může dosáhnout až 75 % způsobilých výdajů (podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj 70 %, podpora ze SFŽP ČR 5 %).

 

Kraj Vysočina věří, že opatření spojené zejména s provozní bezpečností a směřující k dlouhodobé perspektivě krásného parku uvítají zejména obyvatelé Domova ve Zboží, ale i návštěvníci a obyvatelé obce.

 

 

  • Více informací:
    Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 17.2.2015 / 17.2.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies