Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Grantové programy na podporu a rozvoj ICT v Kraji Vysočina

Grantové programy na podporu a rozvoj ICT v Kraji Vysočina
Dva z grantových programů Fondu Vysočiny, které byly schváleny na prvním zasedání zastupitelstva kraje v tomto roce, jsou již tradičně věnovány podpoře a rozvoji informačních a komunikačních technologií v našem kraji. Jedná se o grantové programy Informační a komunikační technologie 2015 a novější Infrastruktura ICT 2015.
 

 
 

Program Informační a komunikační technologie 2015 bude opět rozdělen do 4 podtitulů zaměřených na webové stránky, bezpečnost a archivaci dat, virtualizaci a vzdělávání. V programu byly provedeny jen drobné změny - kromě zvýšení alokací u jednotlivých titulů, byly rozšířeny aktivity například v rámci titulů týkajících se bezpečnosti a vzdělávání v oblasti ICT. Žadateli mohou být obce, městyse, města, svazky obcí, místní akční skupiny se sídlem v Kraji Vysočina, nestátní neziskové organizace se sídlem v Kraji Vysočina a příspěvkové organizace kraje i obcí. Žádosti se budou předkládat do každého titulu zvlášť a musí být doručeny nejpozději do 17. 4. 2015.

 

Cílem druhého programu Infrastruktura ICT 2015 je, stejně jako v uplynulém roce, rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí, a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí), pokrytí míst s nedostatečnou dostupností internetu, zlepšení rychlosti a kvality přístupu k internetu a zlepšení dostupnosti služeb mobilních sítí prostřednictvím zlepšení dostupnosti signálu GSM. O podporu v tomto grantovém programu mohou žádat obce, městyse, města, svazky obcí a příspěvkové organizace kraje i obcí. Nejzazší termín pro podání žádostí do tohoto grantového programu je 4. 5. 2014.

 

Podrobnější informace k oběma grantovým programům najdete ve výzvách k předkládání projektů, které jsou zveřejněné na portálu http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ v sekci Aktivní dotace. Zde lze rovněž stáhnout formulář žádosti.

 

Garantem obou programů je odbor informatiky, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

Případné dotazy Vám ochotně zodpoví a bližší informace poskytnou:

 

 

  • Klára Jiráková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341, e-mail: jirakova.k@kr-vysocina.cz, (administrativní zpracování žádostí)
  • Petr Pavlinec, odbor informatiky, tel.: 564 602 114, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz. (odborné technické konzultace)
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.1.2015 / 30.1.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies