Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj pokryje provoz sociálních služeb pro zdravotně postižené

Kraj pokryje provoz sociálních služeb pro zdravotně postižené
Kraj Vysočina si je vědom důležitosti sociálních služeb pro zdravotně postiženě a nepolevuje v jejich podpoře. Na jejich provoz pro letošní rok schválili zastupitelé částku převyšující 5,3 milionu korun. Zároveň tím bude zabezpečena jejich dostupnost na celém území regionu. „Podpořeno bylo komplexní zabezpečení od jednoho dodavatele, který vychází ze spolupráce s dalšími poskytovateli těchto služeb,“ přibližuje radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál. Nabídku služeb pro zdravotně postižené včetně jejich pokrytí bude nadále zastřešovat Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina. „Pokračujeme v zavedeném modelu, kterým se nám osvědčil. Výsledkem jsou plnohodnotné služby pro všechny, kdo je potřebují,“ doplňuje radní Krčál.
 

 
 

Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina spolupracuje v péči o zdravotně postižené s krajskou organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých, sociální poradnou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Centrem pro dětský sluch Tamtam a TyfloCentrem Jihlava. „Poskytování služeb je zabezpečeno systémově s optimálním pokrytím území kraje bez duplicitní nabídky stejné služby v rámci jednoho území,“ poznamenává vedoucí krajského oddělení sociálních věcí Jiří Bína.

 

V případě zdravotně postižených jde zejména o zajištění odborného sociálního poradenství, tlumočnických služeb, průvodcovské a předčitatelské služby a sociálně aktivizačních služeb. Pomáhat by měly především osobám se zrakovým a sluchovým postižením, ale i lidem s pohybovým nebo jiným zdravotním postižením v seniorském i v mladším věku.

 

Organizace zajišťuje sociální služby pro zdravotně postižené občany Kraje Vysočina ve městech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Služby jsou dále poskytovány na detašovaných pracovištích, případně ve spolupráci s místními poskytovateli.

 

„V roce 2016 počítáme s vyhlášením další výzvy k podávání návrhů na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením,“ uzavírá Bína.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.1.2015 / 29.1.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies