Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Bioodpady 2015 – grantový program na podporu předcházení vzniku odpadů a tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

Bioodpady 2015 – grantový program na podporu předcházení vzniku odpadů a tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
Bioodpad, který je objemnou součástí směsných komunálních odpadů, se stále ve velkém množství ukládá na skládky. Od 1. dubna 2015 jsou obce povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu. Zastupitelstvo kraje včera vyhlásilo další ročník grantového programu s názvem Bioodpady 2015. Obce a právnické osoby s předmětem podnikání „nakládání s odpady“ mohou žádat o dotaci v rozmezí 10 - 50 tis Kč jak na projekt předcházení vzniku odpadů, tak na projekt zaměřený na třídění bioodpadů. Minimální spoluúčast žadatele činí 50 % celkových nákladů. Příjem žádostí končí 16. února 2015, aby březnové zastupitelstvo kraje stihlo rozhodnout o přiznání dotace.
 

 
 

„Budování ucelených systémů nakládání s bioodpadem v obcích podporuje Kraj Vysočina už od roku 2005, celkem bylo spolufinancováno 191 projektů z 217 podaných žádostí za 7,29 milionu korun, pro ročník 2015 je alokovaná částka 1 milion korun,“ shrnul rozsah konkrétní finanční podpory této problematiky radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

 

Formulář žádosti je k dispozici na krajských stránkách e-Dotace nebo Fond Vysočiny. Projekty podpoří účelné využití bioodpadu, širší zapojení obyvatel kraje do systému třídění využitelných složek komunálního odpadu, plnění cílů plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a směrnic Evropské unie o snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky.

 

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 522
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.1.2015 / 28.1.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2015 > Leden

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze