Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny 2015: 23 programů, 56 miliónů k rozdělení

Fond Vysočiny 2015: 23 programů, 56 miliónů k rozdělení
V roce 2015 je připraven Kraj Vysočina rozdělit v rámci 23 grantových programů Fondu Vysočiny 56 miliónů korun na rozvojové aktivity měst, obcí i spolků a dalších žadatelů napříč regionem. První letošní krajské grantové programy byly vyhlášeny krajským zastupitelstvem dnes a další budou postupně přibývat během roku. „Kromě pravidelných grantů se během roku objeví i novinka – grant na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. Po několikaleté pauze bude znovu vyhlášen i grant Tábory a Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný.
 

 
 

Nejštědřejší alokace v rámci letošního seznamu grantů Fondu Vysočiny figuruje u grantového programu Rozvoj podnikatelů. „Cílem výzvy bude vzbuzení zájmu o pořízení a obnovu výrobních prostředků a technologií firem vedoucí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti např. formou pořízení strojů, technologií, informačních a znalostních systémů,“ popisuje Vladimír Novotný. Spolufinancování studií nebo projektových dokumentací týkajících se zásobování vodou či čištění odpadních vod bude Kraj Vysočina podporovat z grantového programu Čistá voda 2015 v objemu 4,5 miliónu korun, v těchto případech je kraj připraven pomoci jednotlivě až částkou půl miliónu korun do výše 70 % celkových nákladů projektu.

 

V loňském roce se podařilo podpořit prostřednictvím Fondu Vysočiny zhruba 50 milióny korun 650 žádostí. Největší zájem byl tradičně o grant Jednorázové akce, tedy o podporu jednorázových volnočasových aktivit zaměřených na zapojení široké veřejnosti.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.1.2015 / 27.1.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies