Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina v roce 2014 získal v rámci Radonového programu ČR ze státního rozpočtu nejvíce

Kraj Vysočina v roce 2014 získal v rámci Radonového programu ČR ze státního rozpočtu nejvíce
Rada Kraje Vysočina na svém druhém letošním zasedání dne 13. ledna 2015 schválila mimo jiné též Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí a za celý rok 2014 s následujícím výsledkem.
 

 
 

Protiradonová ozdravná opatření v bytech

V uplynulém roce byly za pomoci státní dotace ve výši 300 tis. Kč ozdraveny 2 byty, a to v rodinném domku v  Pocoucově na Třebíčsku snížením jeho extrémně vysoké radiační zátěže z původních 4000 - 16 000 Bq/m3 na 62 - 281 Bq/m3 a v rodinném domku ve Svatoslavi na Třebíčsku snížením jeho vysoké radiační zátěže z původních 2000 až 4 000 Bq/m3 na 113 – 200 Bq/m3, přičemž legislativní směrná hodnota, při které je třeba tuto problematiku již řešit, činí 400 Bq/m3, mezní hodnota bezprostředně ohrožující zdraví obyvatel činí 4000 Bq/m3 a průměrná objemová aktivita radonu v  bytech v  Evropě činí 180 – 200 Bq/m3. Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina se podařilo získat státní dotaci v celkové výši 450 tis. Kč na další 3 akce, z toho na dvě na Třebíčsku a na jednu na Žďársku.

 

Protiradonová ozdravná opatření ve školních a v předškolních zařízeních (ZŠ a MŠ) 

Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina se podařilo zabezpečit státní dotaci na realizaci protiradonových ozdravných opatření na dva objekty na Žďársku (MŠ Měřín a ZŠ, MŠ Nová Ves u Nového Města na Moravě) a na jeden objekt na Třebíčsku (ZŠ a MŠ Pyšel)  v celkové výši 3,45 mil. Kč. Z nich první dvě akce se podařilo v roce 2014 nákladem 2,3 mil. Kč dokončit a za aktivní intervence Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Ministerstva financí v závěru roku též uhradit tak, aby obě obce mohly dostát svým závazkům vůči zastupitelstvu a náklady vynaložené se do rozpočtu obcí formou uvolnění dotace z MF mohly do konce roku 2014 vrátit. Realizací protiradonových opatření se podařilo v těchto objektech původní radiační zátěž ve výši cca 800 Bq/m3 snížit pod směrnou legislativní hodnotu 400 Bq/m3, tj. na cca 100 Bq/m3. Ve sledovaném období byla Ministerstvem financí také uvolněna dotace ve výši 245 tis. Kč pro již v roce 2013 dokončenou akci ZŠ a MŠ Křoví na Žďársku. K realizaci v roce 2015 jsou v současnosti připraveny další dvě akce (ZŠ a MŠ Pyšel na Třebíčsku a MŠ Batelov na Jihlavsku).

 

Pro úplnost je třeba zmínit, že na aplikaci Radonového programu ČR v našem kraji byly v letech 1991 - 2014 ze státního rozpočtu získány prostředky v úhrnné výši 191,2 mil. Kč, z toho za aktivní působnosti Kraje Vysočina v letech 2003 - 2014 ve výši 97,7 mil. Kč, přičemž na území kraje bylo ozdraveno celkem 640 bytů v rodinných domcích, 49 předškolních a školských zařízení, 147 veřejných vodovodů a prozkoumáno z hlediska výskytu radonu 34 000 bytů převážně v rodinných domcích. A též i to, že kraj eviduje na 300 objektů (rodinných domků), z Třebíčska a Žďárska, kde ještě v době existence okresních úřadů byla monitoringem radonu zjištěna radiační zátěž několikanásobně převyšující směrnou hodnotu 400 Bq/m3. Kraj před lety majitele těchto objektů kontaktoval, ale dodnes bohužel bez odezvy.

 

Jak je patrno z následující orientační mezikrajské porovnávací tabulky, podařilo se aktivním úsilím odboru životního prostředí a zemědělství získat pro Kraj Vysočina ze státního rozpočtu celkovou dotaci ve výši 3,9 mil. Kč, což je nejvíce ze všech krajů v ČR. 

 

 

                     Radonový program ČR v roce 2014

Kraj

Byty

Vodovody

MŠ a ZŠ

Byty

Vodovody

MŠ a ZŠ

Celkem

zah./dok.

zah./dok.

zah./dok.

Získaná dotace

Získaná dotace

Získaná dotace

počet

počet

počet

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

raha

0

0

0

0

0

0

0

Středočeský

1/0

0/1

0/1

0,15

0

0

0,15

Jihočeský

1/0

0

0

0,15

0

0

0,15

Plzeňský

0

0

1/0

0

0

1,5

1,5

Karlovarský

0

0

0

0

0

0

0

Ústecký

0

0

0

0

0

0

0

Liberecký

1/0

0

0

0,15

0

0

0,15

Královéhradecký

0

0

2/0

0

0

3,0

3,0

Pardubický

0

0

0

0

0

0

0

Vysočina

3/2

0

2/2

0,45

0

3,45

3,9

Jihomoravský

0

0

0

0

0

0

0

Olomoucký

0

0

0

0

0

0

0

Moravskoslezský

0

0

1/0

0

0

1,5

1,5

Zlínský

0

0

1/0

0

0

1,5

1,5

CELKEM

4/2

0/1

7/3

0,9

0

10,9

11,8

 

K vyřešení této problematiky však nestačí pouze výše uvedená aktivita kraje, ale je k tomu především zapotřebí pochopení a vstřícný přístup obyvatel, měst, městysů a obcí, kterým proto kraj doporučuje tuto problematiku nepodceňovat a s větší vážností a důsledností, než tomu bylo dosud, se jí věnovat.

 

 

  • Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajksý úřad Kraje Vysočina
    tel. 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz.
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.1.2015 / 26.1.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies