Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nové sociální služby pomohou ohroženým skupinám

Nové sociální služby pomohou ohroženým skupinám
Na dvou místech Kraje Vysočina byly v minulém týdnu otevřeny prostory, kde bude poskytována pomoc druhým. V Havlíčkově Brodě bylo vybudováno komunitní chráněné bydlení pro duševně nemocné, ve Žďáře nad Sázavou byla zrekonstruována budova organizace Spektrum, která nabízí služby v oblasti drogové problematiky. Společné mají i to, že byly postaveny díky podpoře z Regionálního operačního programu Jihovýchod. „Kraj Vysočina nejen že umí využívat dotace ROP Jihovýchod, důležitý je také přínos pro všestranný rozvoj regionu,“ říká krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský.
 

 
 

S otevřením nových prostor je spojeno také rozšíření nabídky sociálních služeb v regionu. V Havlíčkově Brodě vzniklo vůbec první chráněné bydlení pro lidi s psychiatrickým onemocněním. Je určeno těm, kteří dlouhodobě pobývali v ústavní péči. V sedmi bytech se začnou učit žít samostatně. „Služba je plánovaná individuálně, což uživatelům umožňuje rozhodovat o dalším způsobu a směřování svého života,“ vysvětluje krajský radní pro sociální oblast Petr Krčál. První klienti se do bytového domu nastěhují v únoru. Přes den jim se vším budou pomáhat sociální pracovníci. Provoz a služby s tím spjaté bude mít na starost organizace FOKUS Vysočina.

 

Ve Žďáře nad Sázavou byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova organizace Spektrum, kterou provozuje Kolpingovo dílo České republiky, z.s. Zázemí tu našly tři služby, které svojí činností pokrývají téměř celou oblast problematiky drog a závislostí. Pod jednou střechou tu nově funguje pracoviště centra primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, kontaktní a poradenské centrum pro uživatele drog a také adiktologická ambulance. „Ta se zabývá ambulantní léčbou různých forem závislostí a pomáhá i blízkým osobám závislých,“ přibližuje vedoucí Spektra Josef Soukal.

 

Pod hlavičkou centra jsou v okrese Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod poskytovány programy primární prevence, kontaktní a terénní služby pro uživatele drog. Ze stejné oblasti mohou lidé využívat služeb adiktologické ambulance. Posledním článkem služeb je Terapeutická komunita Sejřek u Nedvědice, která slouží pro dlouhodobou léčbu závislých.

 

Zatímco opravy objektů byly hrazeny z dotačního titulu, pro jejich chod budou důležité také krajské prostředky. „Kraj Vysočina přispívá ročně na služby spojené s drogovou problematikou částkou převyšující pět milionů korun,“ uzavírá radní Krčál.

 

 

 

Nové sociální služby pomohou ohroženým skupinám

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.1.2015 / 26.1.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies