Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Novinka na www: Rozšíření informací o smlouvách a fakturách

Novinka na www: Rozšíření informací o smlouvách a fakturách
Kraj Vysočina avizuje další rozšíření zveřejňovaných informací na www.kr-vysocina.cz. Vedle klikacího rozpočtu, přehledných grafických modelů účetních výkazů, mapy investic, transparentních účtů nebo veřejných zakázek se nově na internetu s možností veřejné kontroly objeví elektronické obrazy smluv, sumární přehledy veřejných zakázek kraje a příspěvkových organizací kraje a také faktury, které rozšíří nabídku aplikací klikacího rozpočtu. „S ohledem na šíři zveřejňovaných informací patří Kraj Vysočina patrně k nejtransparentnějším regionům České republiky. Důsledně dbáme i na to, aby povyšování transparentnosti nemělo zásadní dopad do výdajů krajské pokladny, vytvoření nových aplikací nebo jejich rozšíření primárně řešíme vlastními silami,“ upozorňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný.
 

 
 

Elektronický obraz smluv bude službou nabízenou datovým skladem Kraje Vysočina. Dosud Kraj Vysočina zveřejňoval prostřednictvím profilu veřejných zakázek smlouvy nad půl miliónu korun související se zadáváním veřejných zakázek. Nově bude od 1. 2. 2015 kraj zveřejňovat všechny ostatní smlouvy např. týkající se dotací, nájmů, darů, půjček, a to bez ohledu na cenu. Výjimkou budou smlouvy, které jsou dostupné v jiném veřejném registru, tak aby nedocházelo ke zbytečné duplicitě informací. V případě Kraje Vysočina jde měsíčně o zveřejnění řádově stovek smluv. Zveřejňovány budou nově smlouvy uzavírané od roku 2015.

 

Seznam současných veřejných zakázek dostupných na profilu zadavatele bude doplněn o sumární přehledy o veřejných zakázkách kraje a příspěvkových organizací. Nově budou k dispozici rychlé přehledy tříděné podle odborů a stavu veřejné zakázky. Informace o krajských zakázkách budou k dispozici od roku 2008, informace o zakázkách příspěvkových organizací od 1. 7. 2014.

 

Zveřejnění obrazu faktur rozšíří současnou aplikaci klikacího rozpočtu Kraje Vysočina. Tato bude přístupná od 1. 3. 2015. Cílem je propojit výdaj na veřejnou službu s konkrétním dokladem, prostřednictvím kterého byla služba uhrazena (faktura). V rámci této služby se budou zobrazovat faktury i z minulosti, a to od roku 2010. Faktury budou dostupné při identifikaci IČO, akce nebo v podle vybraného roku rozpočtu.

 

O přehled výdajů na technické zhodnocení silnic kraje bude od 1. 4. 2015 doplněna aplikace Investiční mapa Kraje Vysočina. V mapě bude možné vyznačit průběh celé trasy silnice a podle jejího čísla dojde k připojení popisných informací v reportu.

 

  • Více informací Dana Buřičová, odbor analýz a podpory řízení, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: buricova.d@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.1.2015 / 20.1.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2015 > Leden

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze