Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Měření prašného spadu (květen - říjen 2014)

Cílem měření, které provádělo jihlavské pracoviště Zdravotního ústavu, bylo sledování intenzity prašného spadu v průmyslové zóně města Jihlavy během půlročního období z důvodu zjištění zatížení této oblasti prachovými částicemi, tj. prašným spadem.
 

 
 

Množství prašného spadu je vyjadřováno v údajích vztažených na jeden měsíc (30 dní) a na 1 m2 plochy.

K měření prašného spadu Krajský úřad Kraje Vysočina přistoupil na základě podnětů a stížností na zvýšenou prašnost v průmyslové zóně města Jihlavy. V rámci monitoringu bylo v průmyslové zóně umístěno 9 vzorkovnic, jedna vzorkovnice byla umístěna v areálu Domu zdraví.

Půlroční měření potvrdilo, že v průmyslové zóně je vyšší výskyt prachových částic než ve dvou srovnávacích lokalitách nazvaných „Zdravotní středisko“ a „Zdravotní ústav“, které jsou na okraji nebo mimo průmyslovou zónu.

Přestože byl depoziční limit pro prašný spad na konci roku 2006 zrušen, respektive byl zrušen prováděcí předpis, který depoziční limit stanovoval, je možné naměřené hodnoty s dříve platným limitem srovnat. Srovnáním lze vyvodit, že k překročení limitu by došlo ojediněle v letních měsících, kdy je vlivem sucha zvýšená prašnost. V červenci 2014 došlo k překročení dříve platného limitu na 3 lokalitách, v srpnu pouze jednou a v ostatních měsících by k překročení limitu nedošlo. Z 10 lokalit vychází nejhůře lokalita v areálu firmy Vesana, kde došlo k překročení dříve platného limitu dvakrát. Na pozaďové lokalitě v areálu Domu zdraví se naměřené hodnoty pohybují do 20 % limitu.     

Porovnáním aktuálních hodnot s výsledky měření prováděného v roce 2006 bylo zjištěno, že situace se v této oblasti zlepšila a v roce 2014 byly naměřeny podstatně nižší hodnoty prašného spadu než v roce 2006.

V průběhu monitoringu bylo měření doplněno o stanovení organického a anorganického podílu zkouškou ztráty žíháním u vzorků pocházejících ze 4 lokalit. Vzhledem ke krátkému časovému úseku a také výskytu řas nebylo dosud možné vysledovat jakýkoliv trend v poměru organické a anorganické části a nebylo tak možné určit majoritní zdroj prachu.

„Měření bude pokračovat i v roce 2015. Protože není vhodné měřit prašnost v zimních měsících, kdy je vysoká vlhkost vzduchu, zvýšený výskyt srážek a sněhu, proto bude měření prováděno opět od května 2015“, konstatuje radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

Více informací: Rostislav Habán, 564 602 514, haban.r@kr-vysocina.cz

 

 

 
Zodpovídá: Ivo Dobrianskij
Vytvořeno / změněno: 20.1.2015 / 20.1.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší > Sledování kvality ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze