Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina se díky ČEZu může stát energeticky úsporným krajem

Vysočina se díky ČEZu může stát energeticky úsporným krajem
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš dnes podepsali prohlášení o vzájemné spolupráci v oblasti energetiky. Kromě rozvoje energetické infrastruktury a modernizace nebo případného rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany se memorandum věnuje také opatřením vedoucím k energetickým úsporám.
 

 
 

"Energetická bezpečnost a soběstačnost v dodávkách elektrické energie je pro nás stěžejní téma. ČEZ je pro nás silným partnerem, se kterým můžeme zlepšit hospodářský rozvoj kraje i pohodlí občanů,“ vysvětlil důvody pro podpis memoranda Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina. Současně je ČEZ díky elektrárně Dukovany významným zaměstnavatelem v kraji. Součástí dnešního jednání proto byla i dohoda na společném postupu při přípravě a realizaci povolovacích řízení potřebných pro dlouhodobý a bezpečný provoz elektrárny.

 

„Vysočina má naši plnou podporu v projektu Energeticky úsporný kraj. Dokážeme jí nabídnout své odborné know-how i zázemí pro realizaci celé řady energetických řešení na míru,“ uvádí Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ. Jedná se například o energeticky úsporná řešení na budovách, optimalizaci soustav centrálního zásobování teplem pro města a obce, může být nabídnuto optimální řešení  veřejného osvětlení. Program může zahrnovat využití kombinované výroby elektřiny a tepla a rozvoj dalších opatření vedoucích k energetickým a finančním úsporám, jako je například optimalizace nákupu energií. Memorandum vytváří prostor pro spolupráci i s dalšími subjekty, například obcemi, ale i příspěvkovými organizacemi.

 

„Kromě uvedených témat byla předmětem společného jednání také společenská odpovědnost, konkrétně regionální sounáležitost firmy ČEZ a Kraje Vysočina reprezentovaná dotacemi obcím, spolufinancováním různých užitečných projektů, sponzoringem regionálních a místních aktivit a reklamním plněním. Vzhledem k situaci na trhu se silovou elektřinou je patrný určitý pokles finančního objemu určeného pro tyto účely, přesto však zůstává i pro letošní rok podpora regionu ze strany společnosti ČEZ  významnou," informoval Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

ČEZ je tak dalším energetickým klíčovým hráčem na domácím trhu, který po společnosti E.ON, navázal s Krajem Vysočina užší spolupráci v programech úspor energií.

 

  • Zpráva převzata od Skupiny ČEZ
 

Vysočina se díky ČEZu může stát energeticky úsporným krajem

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.1.2015 / 19.1.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies