Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projektové záměry pro Regionální akční plán mají v první fázi přípravy hodnotu 12 miliard korun

Ilustrační foto
Tento týden se členové Regionální stálé konference seznámili s první verzí zpracovávaného Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina. Jde o podklady mapující připravenost a schopnost subjektů v Kraji Vysočina efektivně využít v období 2014 – 2016 především finanční prostředky Evropských strukturálních fondů. „Smyslem přípravy tohoto klíčového dokumentu, který je posuzován Ministerstvem pro místní rozvoje je snaha ověřit absorpční kapacitu našeho regionu s cílem správně ovlivnit nastavení výzev na předkládání projektů a vytvořit podklad, který definuje společnou představu o potřebách území a směřování finanční podpory do kraje,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

V souvislosti s tím krajský odbor regionálního rozvoje shromáždil informace o záměrech a připravovaných projektech, které chtějí instituce, města, obce, organizace, spolky apod. napříč regionem v období 2014-2016 realizovat především pomocí evropských prostředků. Ze získaných informací byl zpracován v požadované struktuře souhrnný materiál pro Ministerstvo pro místní rozvoj, který přehledně dokladuje o jaké typy projektů je v kraji zájem a o jak velké finanční prostředky se jedná. „Odbor získal informace o 1100 zvažovaných a připravovaných projektových záměrech, 783 z nich je vázáno na požadavky  na kofinancování z operačních programů, v současné době se jejich hodnota odhaduje na 12 mld. korun,“ uvedl Běhounek. Podle shromážděných dat je největší počet záměrů resp. požadavků směrován do IROP (školství, sociální oblast a doprava).

 

Už začátkem prosince 2014 byla první verze Regionálního akčního plánu předložena MMR k vyhodnocení. Vzhledem k tomu, že nejde o uzavřený dokument, předpokládá se, že bude průběžně doplňován a revidován. Na jednání byla prezentována i příprava místních akčních skupin v Kraji Vysočina a statutárního města Jihlava v přípravě tzv. integrovaných nástrojů, kterými by měly tyto organizace čerpat finanční prostředky v programovacím období 2014 – 2020.

 

Členové regionální stále konference se dohodli, že do budoucna by měla být činnost Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina doplněna i o fungování několika pracovních skupin, které se budou soustředit na řešení problematiky dopravy, životního prostředí, zdravotnictví, sociální oblasti, školství a vzdělávání, IT a veřejné správy.

 

 

2. jednání Regionální stálé konference

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.1.2015 / 9.1.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies