Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Kraj opět podpoří činnost turistických informačních center

TIC
Až padesát tisíc korun mohou v roce 2015 získat z krajského rozpočtu turistická informační centra v regionu. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo znění Zásad Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, které umožní tzv. „Íčkům“ při splnění kvalifikačních podmínek čerpat podporu už na jaře příštího roku.
 

 
 

„Celkem půldruhého milionu korun má pomoci například s certifikací, vytvořením nových webových stránek, tištěných turistických materiálů, vzděláním pracovníků, ale například také se získáním certifikací,“ vyjmenovala krajská radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Marie Kružíková.

 

Při žádosti o podporu podle Zásad budou výrazněji bodově ohodnoceny ty žádosti, kde se žadatelé zavazují podílet se na tvorbě regionálních turistických databází, shromažďování statistických dat, apod., čímž napomohou zefektivnění prezentace kraje Vysočina navenek.

 

Žádosti je možné předkládat od 1. ledna 2015 do 15. února 2015. Znění výzvy i formulář žádosti jsou umístěné na adrese www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.kr-vysocina.cz – kultura a památky – cestovní ruch – Zásady na podporu TIC.

 

  • Renata Šimánková, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel. 564 602 353, e-mail: simankova.r@kr-vysocina.cz

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.12.2014 / 23.12.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze