Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Bude méně sinic v přehradě Dalešice?

Bude méně sinic v přehradě Dalešice?
Jeden milión korun na aktivity projektu „Za čistou řeku Jihlavu“ pošle společnost ČEZ, a.s. Kraji Vysočina. Suma má v roce 2015 pomoci s pokračováním aktivit spojených se zlepšením kvality povrchových vod v povodí řeky Jihlava nad vodním dílem Dalešice. „Finanční dar využijeme na zajištění monitoringu jakosti povrchových vod v povodí řeky Jihlavy, zpracování doplňkových studií k Jakostnímu modelu, cílených na podrobnější identifikaci zdrojů znečištění, seznámení odborné i laické veřejnosti s problémy kvality povrchové vody a jejich řešením,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí.
 

 
 

„Čistější voda také bude znamenat méně starostí s její úpravou pro účely výroby elektrické energie,“ sdělil ze společnosti ČEZ Martin Uhlíř, manažer útvaru řízení projektu EDU5. Podporou aktivit vedoucích ke výšení kvality vody v řece Jihlavě  se proto zabývá pracovní skupina odborníků, jejíž činnost vychází z výsledků Jakostního modelu povodí Jihlavy nad vodním dílem Dalešice, který identifikoval bodové i plošné zdroje znečištění povrchových vod v povodí, zhodnotil jejich vliv na jakost vod a navrhl účelná a efektivní opatření ke snížení znečištění vod zejména dusíkem a fosforem.

 

„Finanční prostředky, které může Kraj Vysočina poskytovat do oblasti ochrany vod, jsou omezené. Vítáme proto podporu aktivit společnosti ČEZ, a.s. směřovaných do této oblasti, zejména pak do povodí řeky Jihlavy,“ uvedl Zdeněk Chlád.

 

  • Více informací Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství, tel: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.12.2014 / 19.12.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze