Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

 
 

Jaký byl rok 2014 z pohledu KKV rokem?

Významný z hlediska historie, knihovna v tomto roce oslavila 120 let od založení veřejné knihovny v tehdejším Německém Brodě. Slavili jsme celý rok, po celý rok probíhaly „Večery s knihovnou“. Každý z večerů byl tematicky zaměřený, uskutečnil se vždy poslední pátek v měsíci, knihovna byla otevřená do 22.00 hodin a pokaždé byl nachystaný bohatý doprovodný program.

Probíhaly tradiční celorepublikové akce jako Březen měsíc čtenářů, vyhlášení soutěže Čtenář roku 2014, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu a další. A samozřejmě Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. V rámci Týdne knihoven jsme vyrazili do ulic, abychom co nejvíce přiblížili naši činnost veřejnosti a představili všechny novinky. Ve vstupním vestibulu knihovny vznikla „Kavárna u knihovníka“.

 

Kavárna u knihovníka

O prázdninách jsme pod názvem „Duhové hrátky“ připravili každodenní dílničky pro děti na dětském oddělení krajské knihovny. Zapojila se většina zaměstnanců knihovny. Každý z nich si vymyslel a připravil nějakou výtvarnou činnost a strávil s dětmi příjemné dopoledne nebo odpoledne. Vznikla řada úžasných originálních výrobků. Od září jsme umožnili našim čtenářům půjčování e-knih. V rámci Univerzity volného času jsme pokračovali v tzv. Experimentální univerzitě určené pro prarodiče a jejich vnoučata, tentokrát na téma „Z říše zvířat“ a „Za tajemstvím vzniku knihy (knihařské dílny)“.

 

Která akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

Velice náš potěšil zájem veřejnosti o již zmíněné Večery s knihovnou. První večer jsme nazvali „Dobový večer aneb Jak se žilo na přelomu století“. Přenesli jsme se do dob našich prababiček, knihovníci se oblékli do kostýmů z období roku 1894. Nechyběla ani odborná přednáška Mgr. Michala Kampa „Kapitoly z brodské každodennosti 19. století“ a povídání o historii, literatuře i o hudbě té doby, včetně poslechových ukázek.

 

19. století

Další z večerů „Večer s Bretaní, Kelty a havrany“ byl spojený s koncertem kapely Bran. Březnový „Pohádkový večer“ jsme věnovali dětem a doprovázela ho knižní představení v podání Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících DIFA JAMU v Brně.

 

Pohádkový večer

Následovaly „Experimentální večer“, „Trampský večer“, „Výtvarný večer“, „Večer hippies“, „Večer s dobrou detektivkou“, „Večer s knihovnou – bio, eko, zelený“, „Večer s knihovnou a hradem Lipnicí“ a posledním v řadě byl „Adventní večer“. Celkem jedenáct večerů s knihovnou, a protože ten poslední dvanáctý večer vycházel na 24. prosince, rozhodli jsme se uspořádat závěrečný „Narozeninový večer“ v lednu 2015.

 

Na které akce v roce 2015 se u Vás mohou návštěvníci zejména těšit a na co se těšíte Vy osobně?

Hned na začátku roku vyvrcholí oslavy 120. výročí založení veřejné knihovny „Narozeninovým večerem“, který bude spojený s koncertem v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě a na ten se určitě těšíme všichni, nejenom já. Večery s knihovnou se osvědčily, proto bychom rádi navázali na tento netradiční formát poskytování služeb a rádi bychom připravili další zajímavé tematické večery s knihovnou i v roce 2015.

V rámci jubilejního 25. Podzimního knižního veletrhu proběhne akviziční seminář určený odborným pracovníkům knihoven z celé České republiky. Na podzim plánujeme „Měsíc slovenské literatury na Vysočině“, tuto akci připravujeme v rámci partnerských vztahů Kraje Vysočina a Nitranského samosprávného kraje, těšíme se na spolupráci s Krajskou knižnicou Karoľa Kmeťka v Nitre. Nebudou chybět kulturní a vzdělávací programy pro děti i pro dospělé, chystáme celou řadu zajímavých cestopisných besed, autorských čtení, listování, koncerty, výstavy a další.

 

Na otázky odpovídala: Ing. Jitka Hladíková, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

www.kkvysociny.cz

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 19.12.2014 / 19.12.2014 | Zveřejnit od: 26.12.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Seznam příspěvkových organizací v oblasti kultury

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze