Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zahraniční vztahy

Mobilní verze webu

Program obnovy venkova 2015

Program obnovy venkova 2015
I pro rok 2015 vyčlenil Kraj Vysočina finanční prostředky na podporu obcí v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Dotaci opět obdrží každá obec do 1 500 obyvatel, která předloží žádost v souladu s novými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina, které dnes 16.prosince na svém posledním letošním zasedání schválilo krajské zastupitelstvo. „Mezi obce je kraj připraven rozdělit 69 milionů korun a podle počtu došlých žádostí se výše dotace bude pohybovat v rozmezí 104 000 až 130 000 korun pro jednu obec,“ doplnil Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro regionální rozvoj.
 

 
 

Žádosti včetně povinných příloh se přijímají v termínu od 1. do 31. ledna 2015 na úřadech příslušných obcí s rozšířenou působností. Jednou z podmínek přidělení dotace je finanční spoluúčast obce, kdy platí, že obec do 300 obyvatel se musí spolupodílet minimálně 40 %, u obcí nad 300 obyvatel je stanoven podíl minimálně 50 % nákladů.  V Zásadách je oproti roku 2014 jen několik formálních změn, které by obcím neměly ztížit předložení jejich projektů.

 

Schválené Zásady (včetně formuláře žádosti) budou vyvěšeny na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz pod odkazem krajský úřad/dokumenty odborů krajského úřadu/odbor regionální rozvoje/rozvoj a obnova venkova nebo také přímo pod odkazem „eDotace“ a to včetně kontaktů na příslušné pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří rádi pomohou obcím se zpracováním žádostí.

 

Podporu v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny poskytuje kraj od roku 2004 a za tu dobu podpořil více jak 6000 projektů obcí v celkové částce přesahující 770 milionů korun. Obce mohou podat žádost v podstatě na jakékoliv stavební úpravy jejich objektů, které mají ve svém vlastnictví. Nejčastěji jde o místní komunikace, chodníky, kulturní zařízení či obecní úřady.

 

Ve vazbě na tento program vznikla i tradiční soutěž Vesnice roku, v rámci které mohou obce prezentovat své úspěchy v oblasti obnovy a rozvoje venkova.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 18.12.2014 / 18.12.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze