Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Kvalita ovzduší prověřena u 24 obcí Kraje Vysočina

Kvalita ovzduší prověřena u 24 obcí Kraje Vysočina
Kraj Vysočina má k dispozici další zprávu o výsledcích měření kvality ovzduší, které provádí na území Kraje Vysočina konsorcium Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o., Praha. Měření ovzduší v Kraji Vysočina se provádí od 1. 10. 2012 na 24 lokalitách v rámci projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Jednotlivé lokality byly vybrány se zřetelem na vliv lokálních topenišť, dopravy a průmyslu.
 

 
 

Nyní jsou k dispozici výsledky dalšího roku měření, které lze shrnout do následujících bodů:

 - Měření pokračuje podle stanoveného harmonogramu a odpovídá plošným mapám ČHMÚ.

 - Koncentrace SO2 a NO2 se k maximálnímu limitu zdaleka neblížily, zvýšené NO2 lze pozorovat pouze na dopravou nejzatíženějších lokalitách.

 - Koncentrace benzenu nepřekročily imisní limit na žádné ze sledovaných lokalit, ve Velkém Meziříčí byly dlouhodobě měřeny zvýšené koncentrace toluenu.

 - U měření polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) se objevily vyšší koncentrace podobně jako loňský rok v Bystřici nad Pernštejnem, zajímavé složení PAH opět vykazuje Lukavec. Zdrojem PAU je zejména nedokonalé spalování uhlí i dřeva a emitovány jsou rovněž zplodinami výfukových plynů automobilů. Nebezpečnost těchto škodlivin spočívá především v karcinogenním účinku některých z nich.

 - Výsledky měření dioxinů v Jihlavě a Bochovicích jsou stále nízké jako v předchozím roce.

 - Poslední výsledky měření potvrzují, že Kraj Vysočina patří k nejčistším regionům v České republice.

 

„Měření bude pokračovat do roku 2017, aktuální výsledky jsou zasílána z mobilních měřících systémů na speciální webové stránky http://www.ovzdusivysocina.cz/, kde jsou také zveřejněny roční zprávy“, doplnil k projektu ISKOV radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství Zdeněk Chlád.

 

 

  • Více informací:
    Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 17.12.2014 / 17.12.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies