Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2015

peníze, ilustrační foto
Kraj Vysočina drží dlouhodobý trend a i v roce 2015 bude hospodařit s rozpočtem, který je vyrovnaný ve svých zdrojích a výdajích. Konečnou podobu rozpočtu pro příští rok dnes schválili krajští zastupitelé. Vyrovnaný krajský rozpočet se zdroji i výdaji přes 8,2 miliardy korun posílil především na kapitole investic do nemovitého majetku a na kapitole požární ochrana a informatika.
 

 
 

"Rozpočet je připravený jako vyrovnaný, nezadlužuje kraj, respektuje možnosti regionu a především ctí pravidlo opatrnosti, díky kterému je krajské hospodaření dlouhodobě v černých číslech," uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný. Podle jeho slov navíc rozpočet nepočítá s čerpáním jakéhokoli nového dlouhodobého úvěru. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015 počítá s nárůstem výnosů daňových příjmů oproti rozpočtu roku 2014 ve výši 102%, tedy zhruba o 70 miliónů Kč.

 

 „Ve výdajích plánujeme zahájení velkých projektů v oblasti zdravotnictví, dopravy a sociální péče, všechny významným způsobem ovlivní investiční kapitoly. O téměř 100 miliónů korun je proto navýšena kapitola nemovitý majetek. V roce 2015 počítáme se zahájením stavby nového Chirurgického pavilonu Nemocnice Třebíč, rekonstrukcí Interního pavilonu Nemocnice Jihlava a rekonstrukcí Pavilonu 13 Nemocnice Havlíčkův Brod. V kapitole doprava pokračují už letos zahájené další modernizace na páteřní silniční síti, konkrétně na silnicích II/602 u Velkého Meziříčí nebo II/405 u Příseky, modernizace II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř nebo  II/360 u Pocoucova,“ vyjmenovává Vladimír Novotný. Nově se do krajského rozpočtu promítne i 1,5 milionový dotační titul na repasi požární techniky, úhrada prokazatelné ztráty za nově zavedené víkendové autobusové spoje nebo částka na přípravu expozice Kraje Vysočina na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.  Krajský rozpočet se bude jako každoročně v průběhu roku 2015 ještě upravovat. "Tato situace se opakuje každoročně a důvod je stále stejný. V době sestavování rozpočtu kraje není ještě rozhodnuto o většině dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje, a není tudíž možné je do schvalovaného rozpočtu zařadit," vysvětlil Novotný.  Kraje by měly například příští rok poprvé rozdělovat peníze na sociální služby, což dosud dělalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle Novotného se tato změna v návrhu rozpočtu nepromítla, protože ještě nejsou přesně dané podmínky této nové kompetence.

 

V každoročně schvalované rezervě je připraveno 150 milionů korun pro případ, že by bylo například třeba dofinancovat příspěvkové organizace a také pro potřeby kraje, na pokrytí mimořádných výdajů a k řešení mimořádných krizových situací.

 

Výdajová část rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015:

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)

8 295 534

z toho kapitoly:

Zemědělství

74 237

Školství, mládeže a sportu

4 327 701

Kultura

164 046

Zdravotnictví

325 449

Životní prostředí

10 810

Územní plánování

2 520

Doprava

1 494 000

Sociální věci

93 891

Požární ochrana a IZS

14 680

Zastupitelstvo kraje

52 391

Krajský úřad

272 922

Regionální rozvoj

95 099

Nemovitý majetek

500 000

Informatika

40 435

Analýzy a podpora řízení

3 783

Ostatní finanční operace

87 707

Rezerva a rozvoj kraje

150 000

z toho

Nespecifikovaná rezerva

100 000

Péče o lidské zdroje a majetek kraje

45 000

Strategické a koncepční materiály

5 000

Evropské projekty

585 863

 

Velice pozitivní je dlouhodobá schopnost Kraje Vysočina financovat veškeré aktivity zachycené ve výdajové části rozpočtu (kromě Evropských projektů) z vlastních zdrojů, tedy bez využití úvěru.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 16.12.2014 / 16.12.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze