Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2015

peníze, ilustrační foto
Kraj Vysočina drží dlouhodobý trend a i v roce 2015 bude hospodařit s rozpočtem, který je vyrovnaný ve svých zdrojích a výdajích. Konečnou podobu rozpočtu pro příští rok dnes schválili krajští zastupitelé. Vyrovnaný krajský rozpočet se zdroji i výdaji přes 8,2 miliardy korun posílil především na kapitole investic do nemovitého majetku a na kapitole požární ochrana a informatika.
 

 
 

"Rozpočet je připravený jako vyrovnaný, nezadlužuje kraj, respektuje možnosti regionu a především ctí pravidlo opatrnosti, díky kterému je krajské hospodaření dlouhodobě v černých číslech," uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný. Podle jeho slov navíc rozpočet nepočítá s čerpáním jakéhokoli nového dlouhodobého úvěru. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015 počítá s nárůstem výnosů daňových příjmů oproti rozpočtu roku 2014 ve výši 102%, tedy zhruba o 70 miliónů Kč.

 

 „Ve výdajích plánujeme zahájení velkých projektů v oblasti zdravotnictví, dopravy a sociální péče, všechny významným způsobem ovlivní investiční kapitoly. O téměř 100 miliónů korun je proto navýšena kapitola nemovitý majetek. V roce 2015 počítáme se zahájením stavby nového Chirurgického pavilonu Nemocnice Třebíč, rekonstrukcí Interního pavilonu Nemocnice Jihlava a rekonstrukcí Pavilonu 13 Nemocnice Havlíčkův Brod. V kapitole doprava pokračují už letos zahájené další modernizace na páteřní silniční síti, konkrétně na silnicích II/602 u Velkého Meziříčí nebo II/405 u Příseky, modernizace II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř nebo  II/360 u Pocoucova,“ vyjmenovává Vladimír Novotný. Nově se do krajského rozpočtu promítne i 1,5 milionový dotační titul na repasi požární techniky, úhrada prokazatelné ztráty za nově zavedené víkendové autobusové spoje nebo částka na přípravu expozice Kraje Vysočina na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.  Krajský rozpočet se bude jako každoročně v průběhu roku 2015 ještě upravovat. "Tato situace se opakuje každoročně a důvod je stále stejný. V době sestavování rozpočtu kraje není ještě rozhodnuto o většině dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje, a není tudíž možné je do schvalovaného rozpočtu zařadit," vysvětlil Novotný.  Kraje by měly například příští rok poprvé rozdělovat peníze na sociální služby, což dosud dělalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle Novotného se tato změna v návrhu rozpočtu nepromítla, protože ještě nejsou přesně dané podmínky této nové kompetence.

 

V každoročně schvalované rezervě je připraveno 150 milionů korun pro případ, že by bylo například třeba dofinancovat příspěvkové organizace a také pro potřeby kraje, na pokrytí mimořádných výdajů a k řešení mimořádných krizových situací.

 

Výdajová část rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015:

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)

8 295 534

z toho kapitoly:

Zemědělství

74 237

Školství, mládeže a sportu

4 327 701

Kultura

164 046

Zdravotnictví

325 449

Životní prostředí

10 810

Územní plánování

2 520

Doprava

1 494 000

Sociální věci

93 891

Požární ochrana a IZS

14 680

Zastupitelstvo kraje

52 391

Krajský úřad

272 922

Regionální rozvoj

95 099

Nemovitý majetek

500 000

Informatika

40 435

Analýzy a podpora řízení

3 783

Ostatní finanční operace

87 707

Rezerva a rozvoj kraje

150 000

z toho

Nespecifikovaná rezerva

100 000

Péče o lidské zdroje a majetek kraje

45 000

Strategické a koncepční materiály

5 000

Evropské projekty

585 863

 

Velice pozitivní je dlouhodobá schopnost Kraje Vysočina financovat veškeré aktivity zachycené ve výdajové části rozpočtu (kromě Evropských projektů) z vlastních zdrojů, tedy bez využití úvěru.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 16.12.2014 / 16.12.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze