Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

 

 
 
 

Jaký byl rok 2014 z pohledu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě rokem?

Po předchozích přípravách jsme v tomto roce konečně vykročili vysněným směrem. Doufám, že podoba našeho snu je patrná ze struktury výstavního plánu a začíná se projevovat i ve fyzické podobě vnitřních prostor galerie.

Naši činnost rozvíjíme ve dvou jihlavských renesančních domech, které jsou zajímavé již svou architekturou.

V domě na Komenského ulici pořádáme výstavy současného umění, a to ve dvou výstavních liniích. Hlavní výstavní plocha je věnována představení větších projektů. V roce 2014 zde měl výstavu Klub konkretistů, jehož historie je úzce spjata právě s jihlavskou galerií šedesátých let, Po skupinové výstavě jsme zde představili aktuální tvorbu všestranného umělce Františka Skály, v letních měsících zde pak proběhl náš nejrozsáhlejší výstavní projekt letošní roku – výstava umění středoevropského landartu šedesátých až osmdesátých let. Na podzim jsme výstavou připomněli významné dílo sochaře Maria Kotrby a v těchto dnech je zde k vidění premiéra nového obrazového příběhu Martina Kuriše.

 

Socha z výstavy díla Maria Kotrby

Tou druhou výstavní linií v budově na Komenského ulici je pak tzv. galerie Alternativa, která představuje autorské projekty aktuálních uměleckých přístupů vnášejících do umělecké tvorby alternativní úhly pohledu, experimentujících s daným mediem a hledajících nové způsoby komunikace s divákem. V tomto roce zde proběhlo celkem šest výstav většinou mladých umělců. Kromě výstavy prezentující aktuální vlnu „klasické“ malby zde své práce vystavoval expresivní Václav Girsa, vizuální tvorbu s poezií propojila skupina kolem Terezy Janečkové, čistě konceptuální projekt si připravil Matěj Smrkovský, nové hledání výrazu malby jsme mohli vidět ve výstavách Ruce v moři fazolových květů nebo v tvorbě Lucie Ferlikové. Současná výstava se zamýšlí nad fenoménem sběratelství prostorovou instalací.

V druhé budově již tradičně prezentujeme formou stálé (ale proměnlivé) expozice umělecká díla ze sbírek galerie, která představují v širokém záběru české výtvarné umění dvacátého století. Tato výstava je v těchto dnech obohacena o představení velkého výstavního projektu, který bude v příštím roce putovat po různých místech Vysočiny a je společným dílem všech muzeí a galerií spravovaných Krajem Vysočina. Jedná se o výstavu s názvem Poklady Vysočiny a představuje to nejlepší, co muzea a galerie na Vysočině ve svých sbírkách chovají. V průběhu roku jsme v této budově dále mohli vidět několik výstav představujících umění dnes již „staršího“ data. Hlavní výstavou v letní sezoně byla v tomto ohledu retrospektivní výstava českého impresionisty Václava Radimského, příjemnou procházkou krásami Podyjí byla výstava s výstižným názvem Hrady česko – rakouského pomezí.

Obraz z výstavy Hrady česko - rakouského pomezí

V této budově jsme se také věnovali regionální tvorbě, a to výstavou tří umělců z různých koutů Vysočiny, jihlavského Ladislava Kukly, žďárského Antonína Kanty a telčského Jana Vičara. Místní umělce jsme mohli porovnat s umělci z francouzského regionu Champagne- Ardenne.


Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

To se samozřejmě těžko posuzuje, protože každého oslovuje jiný druh tvorby, A tak si snad každá výstava získává své nadšené obdivovatele, kteří ji považují za tu nejlepší a jiné by tak vysoko nehodnotila. Statistická čísla však v roce 2014 jednoznačně potvrzují popularitu všestranného umělce Františka Skály. Výstava jeho aktuální tvorby v Jihlavě byla z hlediska zájmu široké veřejnosti nejenom v horizontu letošního roku rekordní.


Co zajímavého připravujete v roce 2015?

Pro následující rok máme opět připraveny výstavy z různých oblastí výtvarného umění. Pro letní období chystáme dvě velké výstavy. Známého českého malíře melancholických nálad a městských zákoutí Jakuba Schikanedera a ze soudku současného umění výstavu zabývající se tématem venkova v umělecké tvorbě. Z tvorby současných umělců představíme také například dílo Marie Blabolilové, Ivany Lomové, Jiřího Štourače, Viktora Karlíka či Igora Korpačevského. V galerii Alternativa pak dáme prostor šesti vítězným výstavním projektům z různých pomezí současné vizuální i akustické tvorby. Nezapomeneme ani na připomenutí regionální tvorby výstavou jihlavského Jiřího Jirmuse a v mázhausu „dolní“ budovy své práce ukáží studenti místních výtvarných škol.


Na které akce v roce 2015 se u Vás mohou návštěvníci zejména těšit a na co/kterou výstavu/projekt se těšíte Vy osobně?

První část otázky jsem zodpověděl již v předcházejících řádcích. Z připravovaných výstav se osobně těším na Jiřího Štourače a jihlavského Jiřího Jirmuse, Velmi mne také baví také živé propojení diváků s umělci v neformální atmosféře vernisáží v Alternativě. Obecně se ale těším především na smysluplnou práci a seznámení se se zajímavými lidmi.Na otázky odpovídal: Mgr. Daniel Novák, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Doporučujeme: www.ogv.cz

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 6.12.2014 / 6.12.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Seznam příspěvkových organizací v oblasti kultury

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze