Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Ocenění pro regionální knihovny

knihy
Krajská knihovna Vysočiny vyhlásila nejlépe pracující neprofesionální knihovny v regionu. Titul Knihovna Vysočiny roku 2014 byl udělen Knihovně městyse Uhelná Příbram, Obecní knihovně Kněžice, Obecní knihovně v Pošné, Místní knihovně Litohoř a Místní knihovně Hamry nad Sázavou. Titul knihovna Vysočiny získalo za posledních třináct let 166 knihoven.
 

 
 

Titul „Knihovna Vysočiny 2014 – ocenění II. stupně“ získaly Místní knihovna v Horní Krupé,  knihovna v Kamenici u Jihlavy, Místní knihovna Košetice, Obecní knihovna v Hartvíkovicích a Místní knihovna v Rovečném, kde se knihovnice paní Zdeňka Pospíšilová zaměřuje vedle základní knihovnické činnosti na rukodělné výrobky, zavedla „Tvořivé úterky pro všechny generace“ a kroužek pro žáky místní ZŠ tzv. „Tvořeníčko“. Knihovna tak plní funkci komunitního centra obce v pravém slova smyslu.

 

Stalo se už tradicí, že krajská knihovna ocení navíc i dvě neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina s nejlepší webovou stránkou. Na prvních dvou místech se umístily stejné knihovny jako v minulém roce. S největším počtem bodů zvítězila Obecní knihovna Oudoleň, druhé místo obhájila Obecní knihovna Petrůvky.

 

„To že jsou knihovny automatizované, mají vlastní webové stránky i on-line katalog je dnes samozřejmostí. Konkurence knihy je však v dnešní době veliká a tak knihovníci těchto malých knihoven nemají lehký úkol. Stále se snaží vymyslet a zorganizovat pro spoluobčany něco nového a zajímavého, zkrátka musí dát vědět o své knihovně co nejširšímu okolí. Pod jejich vedením se knihovny postupně mění na moderní centra kulturního a společenského života.  Malá knihovnická slavnost přispívá k podpoře neprofesionálních knihoven, získané ocenění je povzbuzením pro knihovníky v jejich  další obětavé a nezištné práci. Naším cílem je však i podchycení většího zájmu zřizovatelů o knihovny. Bez jejich pomoci, bez pomoci pracovníků pověřených knihoven a různých grantových programů by vše zvládaly jen velmi obtížně,“ shrnula ředitelka krajské knihovny Jitka Hladíková.

  •  Zpráva převzata od Krajská knihovna Vysočiny, p. o.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.11.2014 / 27.11.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2014 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze