Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Evropský region Dunaj-Vltava: 6. setkání odborníků řešících oblast kvalifikovaných pracovních sil a trhu práce

Ilustrační foto
24. listopadu 2014 se v dolnorakouském Gmündu, v sídle místní Hospodářské komory, uskutečnilo šesté setkání odborníků znalostní platformy „Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh“, kterou v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“) garantuje Kraj Vysočina. Téměř třicetičlenná skupina odborníků a hostů z Rakouska, Německa a České republiky diskutovala především o stěžejních tematických oblastech spolupráce v dané oblasti. Dále byly představeny další realizované projekty k předání dobré praxe a využití know-how mezi ostatními partnery.
 

 
 

K nejzajímavějším příspěvkům patřily projekty:

  • Mládež potkává hospodářství/Jugend trifft Wirtschaft
  • Spolupráce Plzeňského kraje a regionu Horní Falc v oblasti vzdělávání
  • Pracovní trh/Jobmesse
  • Člověk v popředí zájmu / Mensch im Mittelpunkt
  • Mariánskolázeňské dialogy 2014/Marienbader Gespräche 2014

„V rámci prezentovaných projektů byla představena především problematika nutnosti jazykového vzdělávání v prostoru ERDV a zvýšení atraktivity přeshraničního trhu práce s cílem udržení mladých lidí a kvalifikovaných odborníků v regionu. Tato dvě klíčová témata byla také zvolena jako nosná pro další spolupráci v ERDV a přípravu projektů, které se budou ucházet o podporu v rámci programů nadnárodní spolupráce,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Pro práci na dalších tématech či konkrétních projektech v této znalostní platformě, které nespadají do těchto oblastí, jsou struktury ERDV připraveny poskytnout součinnost.

 

, 564 602 546, 724 650 180)

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.11.2014 / 27.11.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze