Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“

Tento týden se v sídle Kraje Vysočina konalo jednání pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“ vedené Zdeňkem Chládem, radním pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí. Cílem letošní poslední schůzky pracovního týmu bylo shrnutí všech aktivit skupiny v roce 2014.
 

 
 

Nejvýznamnějšími aktivitami bylo seznámení odborné i laické veřejnosti s problémy kvality povrchové vody v povodí řeky Jihlavy i s návrhem na jejich řešení tak, jak vyplývá z Jakostního modelu povodí Jihlavy nad vodním dílem (VD) Dalešice. Během roku se konalo několik odborných seminářů jak pro obce, vodoprávní úřady, zemědělské subjekty hospodařící v povodí, tak i pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury. V září 2014 byla uspořádána konference pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Richarda Brabce. Cílem konference byla prezentace a hledání možnosti efektivního snížení znečištění povrchových vod v povodí řeky Jihlavy dusíkem a fosforem.

Dále byly projednány možné aktivity pracovní skupiny v roce 2015. Jedná se zejména o hledání možnosti k zajištění realizace účelných a efektivních opatření navržených v jakostním modelu pro bodové i plošné zdroje znečištění. Pro zlepšení kvality povrchové vody v povodí Jihlavy je třeba v následujících letech vynaložit více než půl miliardy korun. Zejména se jedná o investice do staveb kanalizací a čistíren odpadních vod ve vybraných obcích, je třeba ale zrealizovat i některá opatření navržená na některých zemědělských pozemcích.

„Finanční prostředky poskytované krajem do ochrany vod jsou bohužel limitované, proto nadále hledáme možnosti získání peněz ze státních a evropských dotačních titulů na realizaci opatření navržených v Jakostním modelu,“ uvedl Zdeněk Chlád.

 

  • Více informací Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství, tel: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.11.2014 / 26.11.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze