Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Kraj chce vyhlásit Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost

Kraj chce vyhlásit Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost
Kraj Vysočina plánuje už v příštím roce na podzim vyhlásit Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost. Ta by měla ocenit firmy a organizace v regionu, které kladně ovlivňují svou činností nejrůznější společenské zájmy. Myšlenku udělit společensky odpovědným subjektům veřejného i soukromého sektoru cenu hejtman dnes podpořila také Rada Kraje Vysočina. „Udělování ceny se bude řídit jasně danými zásadami zastupitelstva a mělo by se uskutečnit vždy v jarních měsících daného roku. Naší snahou je zviditelnit podniky a organizace, které věnují zvýšenou pozornost etice, pečují o své zaměstnance, dbají na minimalizaci dopadů na životní prostředí a přispívají svou činností k rozvoji regionu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost by se měla udělovat ve dvou kategoriích, a to pro zástupce soukromého i veřejného sektoru. „ Přihlášené podniky by byly rozděleny podle počtu zaměstnanců na ty do 250 pracovníků a ostatní s vyšším počtem zaměstnanců. Veřejný sektor by zahrnoval dvě podkategorie - obce a ostatní organizace jako například školy nebo nemocnice,“ upřesňuje ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Podniky a organizace by se do soutěže hlásily vyplněním přihlášky a dotazníku s bližším popisem jejich sociálních, environmentálních nebo regionálních aktivit. Následné vyhodnocení by provedl nezávislý tým certifikovaných hodnotitelů. „Doporučení expertů by poté projednala hodnotící komise složená ze zástupců Kraje Vysočina, Sdružení pro oceňování kvality a krajské příspěvkové organizace Vysočina Education,“ doplnil ředitel Kadlec. Vítěz v každé kategorii by poté měl právo užívat ochrannou známku.

 

„Věříme, že oceněné subjekty se stanou vzorem pro ostatní a pomohou propagovat myšlenku společensky odpovědného chování. Pokud se vše stihne podle plánu a navrhovaný koncept odsouhlasí krajské zastupitelstvo, měl by první ročník soutěže odstartovat v listopadu příštího roku s tím, že vyhlášení vítězů by se uskutečnilo v březnu nebo dubnu roku 2016,“ uzavřel Zdeněk Kadlec. Obdobná cena za společenskou odpovědnost se už uděluje v Moravskoslezském a Plzeňském kraji.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 25.11.2014 / 25.11.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze