Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Modernizace komunikace II/408 u Jemnice dokončena

Modernizace komunikace II/408 u Jemnice dokončena
Stavební práce na silnici II/408, která je důležitou spojnicí jižní části našeho kraje s oblastí okolo Vranovské přehrady a Znojma včetně návazností na hraniční přechody s Dolním Rakouskem, probíhaly od května do října letošního roku.
 

 
 

Modernizovat úsek mezi Jemnicí a Dobrou Vodou v délce téměř 4,5 km se Kraj Vysočina rozhodl z důvodu nevhodných technických parametrů a četných dopravních závad na stávajícím silničním tělese. Při realizaci projektu došlo k odstranění deformací vozovky výměnou asfaltových vrstev a také k rekonstrukci propustků.

 

Projekt II/408 Jemnice – Dobrá Voda získal podporu z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Celkové výdaje na modernizaci silnice činí bezmála 33 miliónů korun a budou kryty dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj, příspěvkem ze státního rozpočtu ČR a rozpočtem Kraje Vysočina.

 

Kraj Vysočina se za pomoci operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 dlouhodobě snaží o zlepšování dostupnosti hraničních přechodů a dalších dopravních návazností s Dolním Rakouskem. V předchozích letech byly dokončeny projekty II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dědice a II/408 Jemnice – most, letos finanční prostředky z tohoto programu pomohly s realizací projektu II/406 Telč – průtah.

 

 

  • Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mial: zizka.r@kr-vysocina.cz
 
Loga EU
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.11.2014 / 20.11.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze