Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Stavební práce na obchvatu Příseky zahájeny

Stavební práce na obchvatu Příseky zahájeny
V průběhu listopadu byly zahájeny zemní práce na výstavbě obchvatu Příseky na Jihlavsku. Stavba přeložky silnice II/405 je součástí postupně rekonstruovaného silničního tahu mezi Jihlavou a Třebíčí, který je součástí Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Přeložka silnice II/405 povede jihozápadně od Příseky mimo zastavěné území členitým terénem s překonáním údolí Příseckého potoka. Výstavbou obchvatu bude nahrazen stávající průjezd Přísekou, která je místní částí města Brtnice.
 

 
 

Více než tři kilometry zbrusu nové komunikace se dvěma mosty bude motoristům sloužit už na podzim příštího roku. Projekt II/405 Příseka - obchvat je realizován za podpory Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši cca 148 milionů Kč a přislíbená dotace z EU bude pravděpodobně ve výši cca 136 milionů Kč. Rozdíl dofinancuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.

 

Na komunikaci II/405 mezi dvěma největšími sídly regionu zrealizoval Kraj Vysočina v minulých letech dalších 5 investičních akcí s celkovými náklady ve výši 720 milionů Kč. Na všechny kraj úspěšně čerpal finanční prostředky z fondů EU.

 

 

  • Více informací Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: zizka.r@kr-vysocina.cz

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.11.2014 / 19.11.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2014 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze