Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Veřejné fórum Kraje Vysočina: Regionální problémy pohledem veřejnosti

Veřejné fórum Kraje Vysočina: Regionální problémy pohledem veřejnosti
Kraj Vysočina má za sebou třetí veřejné fórum. Občané, zástupci organizací, zájmových sdružení, podnikatelů a veřejné správy se ve středu 12. listopadu sešli na půdě krajského úřadu k diskusi o problémech kraje. Více než 130 účastníků fóra definovalo u tematických stolů 22 problémů v 11 oblastech, ze kterých bylo vybráno 10 s největším počtem hlasů.
 

 
 

Problémy definované v rámci Fóra Kraje Vysočina 2014

 

1.

Podpora intenzívního, udržitelného a moderního zemědělství v Kraji Vysočina

2.

Špatný stav silniční infrastruktury

3.

Zajistit a udržet kvalitní lidské zdroje v regionu

4.

Zachování a dostupnost služeb na venkově (pošta, škola, prodejna, lékař, sociální péče)

5.

Nedostatečná a nekvalifikovaná koordinace subjektů v cestovním ruchu ve městech a regionu (VS, podnikatelé…) k oboustranně výhodné spolupráci

6.

Ochrana půdy a vody v krajině

7.

Podpora technických i řemeslných oborů i v oblasti vzdělávání dospělých

8.

Potřeba zvýšení dostupnosti terénních sociálních služeb

9.

Provozování a údržba sportovišť a táborových základen a kluboven

10. – 12.

Nedostatek jeslí a míst v nich

10. – 12.

Zaměřit se na primární prevenci zejména u dětí (kouření, strava, alkohol, drogy)

10. – 12.

Chybí provázanost sociálně-zdravotnických služeb

 

Nyní čeká tyto problémy ověření sociologickým průzkumem za účasti 1 000 obyvatel z celého regionu. Teprve průnik výstupů tematických stolů s výstupy průzkumu objektivněji ukáže nejvážnější problémy kraje pohledem veřejnosti.

S takto získanými informacemi dále pracují odbory krajského úřadu a snaží se najít řešení. Zároveň je tato zpětná vazba veřejnosti jedním z podkladů při aktualizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina.

 

Fórum organizoval Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a regionů ČR a je prvním z krajů, který dle této metodiky postupuje. „Veřejné fórum je pro nás jednou z nejdůležitějších akcí v rámci realizace místní Agendy 21 a děkujeme všem, kteří se do diskuse zapojili“, uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.11.2014 / 14.11.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze