Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

e-Bezpečnost Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Statistiky informační bezpečnosti Kraje Vysočina

Policie ČR
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina poskytlo pracovní skupině statistické údaje týkající se problematiky informační kriminality.
 

 
 
Informační kriminalita je páchání trestné činnosti, v níž figuruje počítač jako souhrn hardwarového a softwarového vybavení včetně dat, případně větší množství počítačů samostatných nebo propojených do počítačové sítě, a to buď jako předmět trestné činnosti, nebo jako nástroj trestné činnosti a takové jednání pachatele, k jehož spáchání nebo zakrytí osoby podezřelé bylo využito elektronických datových medií, informačních technologií nebo počítačové sítě (Internet).

Rozsah problematiky internetové (informační) kriminality:   
 -           elektronický obchod, podvody
 -           elektronická komunikace (e-mail, IRC, ICQ) 
 -           útoky na počítačová data, neoprávněný přístup, manipulace s daty 
 -           výhružky, vydírání a šíření poplašných zpráv v síti Internet 
 -           mravnostní kriminalita v síti Internet 
 -           extrémismus v síti Internet 
 -           monitorování sítě Internet (WWW, FTP, UseNet) 
 -           operativní vyhodnocování dat pomocí specializovaného software 
 -           trestná činnost v souvislosti s porušováním autorských práv v podsítích P2P (DC++, Kazaa,aj.) 
 -           porušování duševního vlastnictví neoprávněným užíváním softwaru buď domácím uživatelem nebo pro komerční účely 
-           výroba nelegálního softwaru 
 -           neoprávněné užití databází nebo HTML kodu     

Výběr trestných činů spadající do problematiky IT kriminality :   
Výčet TČ není úplný, protože prostřednictvím internetu lze spáchat daleko širší rozsah TČ než níže uvedený.   
§ 175 TZ – vydírání – facebook, e-maily, ICQ.. 
§ 184 TZ – pomluva 
§ 209 TZ – podvod – prostřednictvím internetové sítě, aukční portály, internetové bazary atd. 
§ 191, 192 TZ – šíření dětské pornografie , výroba a nakládání s dětskou pornografií 
§ 230 TZ – neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací 
§ 231 TZ – opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat 
§ 232 TZ – poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti 
§ 270 TZ – porušení autorského práva, 
§ 355, 356 TZ – hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob… a podněcování k nenávisti vůči skupině osob …. 
§ 357 TZ – šíření poplašné zprávy ´

 

2010

2011

2012

2013

1-6/2014

§ 209 – podvod

61

44

106

155

80

§ 184 – pomluva

2

2

5

2

1

§ 192 – dětská pornografie

2

1

0

7

1

§ 230 – neoprávněný přístup

7

1

7

23

29

§ 270 – porušení AP

4

1

9

6

1

§ 355 - extremismus

0

1

0

1

0

Celkem

76

50

127

194

112

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Časarová
Vytvořeno / změněno: 11.11.2014 / 11.11.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > e-bezpečnost Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze