Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Vypuštění rybníka v přírodní památce Rybníček u Starých Hutí

Rybníček u Starých Hutí
Přírodní památka Rybníček u Starých Hutí byla vyhlášena zvláště chráněným územím v r. 2001 z důvodu výskytu a ochrany především zvláště chráněného živočicha střevle potoční. Díky kvalitnímu prostředí a čisté vodě se však v rybníčku o výměře 0,3 ha vyskytuje i silně ohrožená škeble rybničná a dokonce kriticky ohrožená mihule potoční.
 

 
 

Minulý týden byl rybník z důvodu nutnosti jeho odbahnění a drobných oprav vypuštěn. Tyto činnosti jsou nezbytné k zachování příznivého biotopu pro jmenované druhy i v následujících letech. Při vypouštění byla zároveň provedena kontrola početnosti živočichů a bylo zjištěno, že se zde nachází několik tisíců střevlí potočních, stovky škeblí rybničných a přibližně 50 ks mihulí (resp. jejích larev – minoh). Výsledky jsou velmi pozitivní, je zde tedy zúročena péče, kterou Kraj zvláště chráněnému území věnuje. Po ukončení prací, tj. přibližně do 1 týdne, budou živočichové do napuštěného rybníka opět vráceni.

 

  • Dana Vacková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: vackova.d@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.11.2014 / 10.11.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze