Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Modernizace průtahu Telčí je dokončena

Okružní křižovatka, Telč
V závěru října proběhla kolaudace rekonstruované silnice II/406 v Telči. Modernizace průtahu v délce 1,3 km zahrnovala také vybudování dvou okružních křižovatek. Z důvodu nevhodných technických parametrů a četných dopravních závad na stávajícím silničním tělese Kraj Vysočina modernizoval úsek v intravilánu historického města.
 

 
 

Dvouletý projekt byl rozdělen na dvě etapy. V loňské první etapě proběhla rekonstrukce úseku v ulici Hradecká, letos stavební práce pokračovaly v ulici 9. května včetně vybudování 2 okružních křižovatek v ulicích Na Hrázi a Dačická.

Současně s krajskou investicí probíhala také rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě, chodníků a veřejného osvětlení. Investorem těchto prací bylo město Telč.

Projekt II/406 Telč – průtah získal podporu z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Celkové výdaje na modernizaci průtahu činí přibližně 25 miliónů korun. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pokryje 85 % způsobilých výdajů projektu, 5 % tvoří příspěvek ze státního rozpočtu ČR a zbývající část financuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.

 

  • Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: zizka.r@kr-vysocina.cz
 

Modernizace průtahu Telčí je dokončena

Loga EU
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.11.2014 / 10.11.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze