Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

V letošním roce se realizace managementových opatření v přírodní památce Hajnice obzvláště vydařila

V letošním roce se realizace managementových opatření v přírodní památce Hajnice obzvláště vydařila
Přírodní památka Hajnice se nachází v horním úseku Hejnického potoka mezi Branišovem, Kalhovem a Šimanovem na ploše cca 32 ha. Hlavním předmětem ochrany je komplex vlhčích typů luk, smilkových trávníků, křovinatých remízků, tůní, pramenišť a lučních lad v okolí rybníka Hajnice se zvláštním zřetelem na přítomné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.
 

 
 

Z důvodu velké rozlohy přírodní památky a více typů stanovišť je realizace prací náročná nejen z hlediska organizačního, ale především finančního. V letošním roce se podařilo, že byla na území přírodní památky realizována opatření za finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina, dále prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí v rámci projektů „Biodiverzita “ a „Ochrana hnízdišť bekasiny otavní“. Díky třem finančním zdrojům mohl být rozsah prací velký.

 

Bylo realizováno především kosení, a to i v místech dosud bezsásahových. Dále pak redukce keřových porostů a prosvětlení prameniště. V následujících letech bude snaha kombinovat kosení s pastvou, která by díky mechanickému narušování půdního povrchu měla velmi příznivý dopad, zvláště pro druhy rozmnožující se semeny.

 

 

 

V letošním roce se realizace managementových opatření v přírodní památce Hajnice obzvláště vydařila

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.11.2014 / 3.11.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze