Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

V Kraji Vysočina začala příprava Regionálního akčního plánu pro příští programovací období

V Kraji Vysočina začala příprava Regionálního akčního plánu pro příští programovací období
V návaznosti na ustavení Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (RSK), které proběhlo 16. 10. 2014, jejímž hlavním úkolem je připravit podklady, které budou využitelné k sestavení tzv. Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR (RAP), byl zahájen sběr projektových záměrů subjektů z Vysočiny, které budou podkladem pro sestavení RAP.
 

 
 

Na základě sestaveného RAP bude mít regionální stálá konference možnost prostřednictvím národní stále konference „ovlivnit“ tematické a územní zacílení výzev operačních programů a jejich odpovídající finanční alokaci. Máme tedy šanci tímto způsobem ovlivnit úspěšnou realizaci připravených projektů a dosáhnout tak na prostředky EU.

 

Pokud máte zájem se do těchto aktivit zapojit, vyplňte přiloženou projektovou fiši  za chystané projektové záměry vaší organizace především pro roky 2015, 2016, u nichž lze dle dostupných verzí operačních programů předpokládat jejich financování z těchto OP. Mělo by jít o záměry, kde lze předpokládat, že v uvedených letech nic nebude bránit jejich předložení do výzvy OP (např. bude dokončena majetkoprávní příprava, vyřízeny potřebné povolení, připravena projektová dokumentace apod.). Jedná se v tuto chvíli o záměry, předkladatel se nezavazuje skutečně předložit projekt do OP.

 

Dostupné operační programy naleznete na: http://www.kr-vysocina.cz/navrhy-operacnich-programu/ds-302557/archiv=0&p1=61524

Jako pomůcka pro přiřazení konkrétního záměru operačnímu programu je možné využít přiložený soubor, kde jsou uvedeny konkrétní specifické cíle operačních programů, předpokládané financované aktivy v rámci SC a možní příjemci.

 

Schválení finální verze RAP se předpokládá v 1. čtvrtletí 2015 po finálním dokončení OP.  RAP nebude uzavřeným dokumentem a předpokládá se jeho průběžná aktualizace a doplňování o další projektové záměry i v dalším období.

 

Pokud máte zájem poskytnout nám váš projektový záměr k možnému začlenění do RAP, zašlete jej nejpozději do úterý 18. listopadu 2014 na adresy Dušana Vichra: vichr.d@kr-vysocina.cz a Miloše Moláka: molak.m@kr-vysocina.cz. V případě dotazů využijte kdykoli uvedené kontakty.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.11.2014 / 3.11.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze