Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina žije lesní pedagogikou

les
V polovině tohoto týdne se v Kraji Vysočina uskutečnily dvě akce zaměřené na lesní pedagogiku. První akcí byl třídenní vzdělávací seminář pro odbornou veřejnost v rámci přípravy akcí k týdnu lesů, který proběhl v obci Vílanec na Jihlavsku. Pořádajícím byl Ústav pro hospodářskou úpravu lesů pod záštitou Ministerstva zemědělství. Druhou akcí zaměřenou na lesní pedagogiku, konanou v Lesonické Oboře, byl „Den stromů“, jehož pořadatelem jsou ve spolupráci s Odborem životního prostředí Městského úřadu Moravské Budějovice státní podnik Lesy České republiky.
 

 
 

Den stromů v Lesonické Oboře určený především pro žáky základních škol nabídnul nejen dětem celou řadu zajímavostí zaměřených na lesní hospodářství a myslivost. K vidění byli např. dravci ze záchranné stanice IKAROS nebo ukázky vyklizování dříví koněm. Návštěvníci měli také možnost naučit se, jak les sázet, pečovat o něj, vyrobit si ptačí budku a na závěr si opéct špekáček.

 

Vzdělávací seminář ve Vílanci nebyl určen široké veřejnosti, ale především lesním pedagogům. Účastníci měli možnost v praktických dílnách pod vedením zkušených lesních pedagogů načerpat inspiraci a nové zkušenosti pro své aktivity lesní pedagogiky. Tento seminář měl lesním pedagogům pomoci naplánovat celoevropskou lesnickou akci „Týden lesů“, která se v ČR koná pravidelně druhý květnový týden, zintenzivnit práci s veřejností a přiblížit práci lesníků v lesním hospodářství. Jako hlavní nosné téma Týdne lesů 2015 vyhlásila pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou v ČR ochranu lesa se sloganem: OCHRANA LESA, LES UŽITEČNÝ VŠÍM – LES UŽITEČNÝ VŠEM.   

 

 

  • Tomáš Štěrba, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 208, e-mail: sterba.t@kr-vysocina.cz

 

 

Kraj Vysočina žije lesní pedagogikou

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.10.2014 / 24.10.2014

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies