Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Vysočina pokračuje v budování sítě center pro rodinu

rodina
Nová centra otevřená rodinám a jejich příslušníkům bez rozdílu věku nesoucí značku Family Point nebo Senior Point dostávají konkrétní adresy po celém Kraji Vysočina. Jejich služby může veřejnost využít v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a v Třebíči. „Se zřízením nebo podporou vzniku podobných center ve zbývajících dvou okresech se počítá a kraj je připraven jejich provoz spolufinancovat. Lidé si do center chodí odpočinout, navštěvují odborné i populární přednášky, přichází si pro informace o prorodinných aktivitách a využívají služeb poradny,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál s tím, že denně služby jednotlivých center vyhledá v průměru více než třicítka osob.
 

 
 

Budování Family Pointů v Kraji Vysočina je v současné době realizováno jako jedna z klíčových aktivit projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině“, prostřednictvím kterého získal kraj peníze na vybudování rodinných center v Havlíčkově Brodě, Třebíči a v Jihlavě. Právě zde finišují přípravy na jeho listopadové otevření na nové adrese v Palackého ulici. „Family Pointem se rozumí bezbariérové místo přátelské rodině, které umožňuje rodičům krátkodobě pečovat o malé děti a zároveň získávat informace pro podporu kvalitního rodinného života. Jde o veřejnou službu, fungující bez nutnosti předchozího objednání. Family Point umožňuje rodičům péči o děti např. nakrmení, přebalení, hry a odpočinek a poskytuje rodičům rozsáhlý informační servis ze všech oblastí rodinného života. Kontaktní pracovnice zprostředkovává poradenství zaměřené na oblast právní, sociální, psychologickou a pedagogickou, poskytuje informace o volnočasových aktivitách v regionu. Jsou zde pravidelně pořádány semináře a přednášky na téma slaďování práce a rodiny a rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce,“ popisuje provoz Petr Krčál.

 

Senior Point v současné době funguje v Jihlavě na Krajském úřadě Kraje Vysočina, jde o jednu z aktivit projektu SENIOR PLUS. Třebíčský Senior Point je v provozu od listopadu 2012, v srpnu 2014 byl zahájen provoz Senior Pointu v Havlíčkově Brodě. Oba tyto Senior Pointy provozují příslušné městské úřady a jejich provoz kraj spolufinancuje prostřednictvím dotací. „Senior Pointy jsou informační a poradenská centra zaměřena na služby a pomoc lidí v předseniorském a seniorském věku. Zájemci se tu dozvědí informace o aktivitách zaměřených na problematiku aktivního stárnutí, celoživotního vzdělávání a zdravého životního stylu a další informace týkající se fungování veřejné správy, sociálních,. a zdravotních služeb v kraji. Vedle těchto služeb se k činnosti Senior Pointu váží také pravidelně konané vzdělávací aktivity ve formě přednášek a seminářů, zabývající se zmíněnou tématikou,“ uzavírá Petr Krčál.

 

Na prorodinnou politiku v rámci Kraje Vysočina je každoročně z rozpočtu Kraje Vysočina vyčleněn více než jeden milion korun. Další prostředky se kraji daří získávat z evropských a národních zdrojů.

 

  • Více informací: Marek Homolka, odbor sociálních věcí, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: homolka.m@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.10.2014 / 23.10.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze