Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jak se žije ve Zdravé škole?

Veletrh zdraví
Veletrh zdraví. Spojení slov, za kterým se v případě ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě skrývá den plný zajímavých aktivit spojených nejen se zdravým životním stylem, ale také s prezentací nových zkušeností, pohodového prostředí pro žáky, výsledků vlastní práce žáků a pedagogů a sebepoznáním. Letošní Veletrh zdraví nesoucí se v duchu pohádkového motta Solit či nesolit? navštívila na pozvání ředitele školy Pavla Říhy i radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
 

 
 

„Základní školy, především ty patřící do skupiny Zdravých škol podporovaných Krajem Vysočina nabízí svým žákům velkou přidanou hodnotu. Děti se zde, stejně jako jinde, naučí číst, psát a povinnou látku základní školy. Přidanou hodnotou je práce s jejich přirozeností, umění organizovat jim volný čas podle jejich osobních potřeb, nabídnout jim pestrou škálu aktivit. A to na této škole umí,“ pochválila vedení školy Jana Fialová.

 

Řečnická otázka solit či nesolit? byla autory projektu položena záměrně. I vedení školy řeší, zda nabídka aktivit na základní škole odpovídá tomu, co je tato specifická cílová skupina schopna přijmout. Je roční objem projektů, seminářů, výletů a prezentací pro veřejnost a rodiče úměrný zájmu žáků a jejich rodin, kde je optimální míra? Bez ohledu na odpověď je zřejmé, že celoroční program aktivit ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě „bobtná“ a zatím není důvod na tom cokoli měnit. Spokojení jsou žáci, pedagogové i jejich rodiče.

 

Na území Kraje Vysočina je v současné době evidováno 44 Zdravých škol. Kraj Vysočina mezi ně ročně rozdělí 1,5 miliónu korun na aktivity spojené s podporou zdravého životního stylu. Školy zapojené v této síti preferují týmovou spolupráci, užívají metody vedoucí k optimálnímu vývoje a rozvoji jedince – žáka, učitele i rodiče.

 

 

Jak se žije ve Zdravé škole?

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.10.2014 / 23.10.2014

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies