Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Prezentace z konference „Za čistou řeku Jihlavu“ přístupné na krajském webu

Ilustrační foto
Na konci září se uskutečnila v Jihlavě odborná konference „Za čistou řeku Jihlavu“ věnující se kvalitě vodního toku klíčového pro budoucí rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany. Všechny prezentace a závěry z této konference jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství.
 

 
 

Konference navázala na studii Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice, kterou Kraj Vysočina převzal od společnosti ČEZ, a. s. Tato studie řeší komplexně aktuální stav povrchových vod v povodí vodního díla Dalešice, identifikuje zdroje znečištění povrchových vod, analyzuje jejich vliv a zároveň navrhuje nejvíce efektivní opatření vedoucí ke zlepšení kvality vody včetně finanční náročnosti těchto opatření.

Na konferenci zazněly důležité závěry. „Jakostní model je jediný komplexní nástroj, který ukazuje, jak s omezenými finančními zdroji zrealizovat účelná a efektivní opatření. Navrhuje řešení ke snížení znečištění povrchových vod v celém povodí a ukazuje i na nedostatky v legislativě“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Pro zlepšení kvality povrchové vody v povodí Jihlavy je třeba v následujících letech vynaložit více než 500 miliónů korun. Zejména se jedná o investice do staveb kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích, je třeba ale zrealizovat i některá opatření na zemědělských pozemcích. „Hledáme možnosti získání finančních prostředků ze státních a evropských dotačních titulů na realizaci opatření navržených v Jakostním modelu,“ dodal Zdeněk Chlád.

 

  • Více informací Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.10.2014 / 22.10.2014

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies