Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Čisté Želivce by měly pomoci evropské i národní dotace

Podpis memoranda na VD Želivka
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek dnes u vodního díla Želivka položil základní kámen nového tzv. Vodního domu. Při této příležitosti předal zástupcům Středočeského kraje, hlavního města Prahy a státního podniku Povodí Vltavy k podpisu Memorandum, které by v praxi mělo vést ke zlepšení jakosti povrchové vody, využívané následně k zásobování obyvatel většiny účastníků memoranda pitnou vodou. „Čistota a hodnota vody je dána kvalitou jejích pramenišť. Pokud o ně na Vysočině máme nadstandardně pečovat, přijímat opatření, která se promítnou do hospodaření s půdou a podobně, měly by to pozitivně vnímat i ostatní subjekty, které mají z Vysočinské vody prospěch,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

„Kraj Vysočina si slibuje od podpisu memoranda zahájení činností v povodí vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce, které povedou k zajištění trvale udržitelné jakosti povrchové vody ve vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce. Potřebné a dnes už naléhavé je zohlednění problematiky ochrany vod v povodí při přípravě koncepčních a strategických dokumentů a dotačních programů pro programové období 2014 – 2020. Jako klíčové vidíme prosazení priority realizace opatření k ochraně vod v dotačních titulech pro povodí vodárenské nádrže,“  upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Podle něj by do budoucna v povodí vodárenské nádrže Švihov pomohlo např. snížení obsahu živin tj. fosforu a dusíku a dále i postupné snižování pesticidů v povrchových vodách, potřebné je zvýšené odstraňování fosforu v odpadních vodách ze sídel v povodí, snížení eroze a přísunu živin ze zemědělských pozemků. Většina z vyjmenovaných aktivit a mnohé další se v plném a účelném rozsahu neuskuteční bez pomoci státního podniku Povodí Vltavy, který je správcem povodí a správcem většiny vodních toků v povodí a který vykonává za stát právo hospodaření na vodárenské nádrži Švihov.

 

  • Více informací Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

 

 

Čisté Želivce by měly pomoci evropské i národní dotace

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.10.2014 / 21.10.2014

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies