Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Tvrz - Muzeum v Kamenici u Jihlavy

 

 
 

Adresa

Úřad městyse Kamenice
Kamenice 481
588 23 Kamenice u Jihlavy
tel: 567 273 309
e-mail: obec.kamenice@ji.cz

web: http://www.kameniceujihlavy.cz/

 

Otevírací doba

Po předchozí dohodě.

 

Vstupné

dobrovolné

 

Tvrz dnes slouží potřebám muzea.

 

Historie

Doba vzniku tvrze v Kamenici není známa, je úzce spojena se vznikem Kamenice. Nejprve patřila k majetku třebíčského benediktinského kláštera. Po zániku kláštera přešla tvrz společně s městečkem do rukou šlechtických majitelů. V průběhu 16. století dochází i v Kamenici k přechodu od vrchnostenské správy k samostatné správě obecní. V této době se zmenšuje význam tvrze jako správního panského sídla a budova přechází na soukromé majitele. V průběhu 16. století došlo k výrazným stavebním úpravám, během nichž byla část stavby zvýšena o jedno patro a pohltila původní gotické jádro, a v této podobě se zachovala dodnes. Podle dochovaných urbovních zápisů byl jedním z prvních majitelů tvrze Jiřík Krejčí, který ji získal kolem roku 1556 jako gruntovní dům bez pozemků. Postupně k ní přikoupil pozemky, rybníky, mlýn a další nemovitosti. Po smrti Jiříka Krejčího se v r. 1578 stal majitelem tvrze Tomeš Prugnar. Dalším známým vlastníkem gruntu, který vznikl z bývalé tvrze, byl Martin Navrkal, jež ji koupil v polovině 18. století. V roce 1777 majetek prodal svému zeti Janu Jelínkovi. Ten ji v roce 1808 postoupil svému synu Martinu Jelínkovi. V roce 1816 byl grunt prodán panu Václavu Hrdličkovi. V majetku rodiny Hrdličkovy zůstala až do roku 1930, kdy ji koupila obec.

Fasáda celého objektu je zdobena psaníčkovým sgrafitem, na severním průčelí byly v roce 2009 odkryty tři mravně náboženské výroky psané švabachem, které ani v dnešní době neztratily svoji aktuálnost:

  1. Všeliký člověk, který se stará a štědře se ukazuje k lidem těm, jenž štědroty jeho hodni jsou, ten zajisté milován bude. S Božím požehnáním statek, jehož poctivostí hojně se rozmáhá.
  2. Člověk skoupý, lakomý a neužilý čím více má tím více žádá A toho co shromažďuje užíti neumí. I vzal by pro žití netolikoto, co v své moci má, ale i vlastní duši rád by prodal, kdoby mu za ni něco dal.
  3. Nemůze v světě nic dražšího býti, jako když člověk může přítele, nebo tovaryše věrného míti.

 

Služby

- svatby

 
Zodpovídá: Jana Komínová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 21.10.2014 / 14.1.2020
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Seznam příspěvkových organizací v oblasti kultury

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze