Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Ustavující jednání regionální stálé konference

Ilustrační foto
Historicky první a ustavující jednání Regionální stálé konference svolal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek na 16. října 2014. Tento nový orgán bude mít do budoucna na Vysočině z pohledu principu partnerství veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru na starost koordinaci čerpání prostředků z fondů Evropské unie. „Osmnáctičlenný tým zástupců nejrůznějších zastřešujících organizací z regionu nebude rozhodovat o jednotlivých projektech, ale bude mít roli plánovací, koordinační či monitorovací a bude schvalovat tzv. Regionální intervenční rámec, který má za cíl zmapovat absorpční kapacitu v regionu a pokusit se provázat projekty financované z připravovaných operačních programů,“ uvedl předseda Regionální stálé konference Jiří Běhounek, jehož funkce je pevně stanovena nařízením ministryně pro místní rozvoj.
 

 
 

První zasedání Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (RSK) pomyslně nastartovalo práci stálé konference, která představuje dobrovolný orgán na bázi partnerství v regionu a je tvořena zástupci regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, hospodářští a sociální partneři). Sedmnáct členů regionální konference je oborově určeno, osmnáctý volitelný člen vysočinské stálé konference bude zástupce agrárního sektoru, jmenovitě Václav Němec, předseda Družstva vlastníků půdy a majetku Slavíkov.

Schváleny byly statut a jednací řád, sekretariát RSK, zvolen místopředseda konference, kterým se stal krajský zastupitel za KDU-ČSL Miroslav Houška a dále odsouhlasen stálý zástupce Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina do Národní stálé konference, kterým bude krajský radní za ČSSD Martin Hyský.

 

Regionální stálá konference bude plnit plánovací, monitorovací a koordinační platformu pro programovací období EU 2014-2020. Jejím zásadním úkolem je příprava tzv. regionálního akčního plánu (RAP). RAP by se měl stát na základě zmapované absorpční kapacity výchozím strategickým dokumentem pro zdůvodnění požadavků z regionů na zacílení konkrétních výzev v rámci územní dimenze jednotlivých operačních programů. Na činnost RSK v krajích bude navazovat Národní stálá konference, jejímž členem bude kromě dalších partnerů vždy zástupce krajské RSK a která bude přenášet výstupy jednotlivých RSK na úroveň řídících orgánů OP a doporučovat jim věcné zaměření výzev včetně nastavení harmonogramu dle konkrétních regionálních požadavků.

 

 

Zasedání Regionální stálé konference

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.10.2014 / 17.10.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze