Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jiří Běhounek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

14. 10. 2014

Volby a nutná spolupráce různých subjektů
 

 
 

Koncem září se v Polné sešli členové Rady Kraje Vysočina se starostkami a starosty měst, městysů a obcí regionu. Rád jsem jim za jejich čtyřletou práci poděkoval, protože šlo o poslední z pravidelných setkání s představiteli obecních samospráv před komunálními volbami. Nedávno jsem zjistil, že jsme jedním z mála krajů, které taková setkání pravidelně organizují. A chceme v tom pokračovat, protože naše zkušenost je taková, že spolupráce všech složek samospráv na všech úrovních je potřebná a užitečná. Další setkání se starosty a starostkami obcí Vysočiny se uskuteční opět v jarních měsících.

V dalším období bude součinnost samospráv, ale i dalších institucí v kraji, ještě významnější. V programovém období Evropské unie 2014-2020 bude totiž uplatňován princip tzv. územní dimenze. Jde o souhrn všech aktivit a opatření založených na investicích z evropských strukturálních fondů, které mají konkrétní vazbu a dopad do konkrétního území včetně venkovských oblastí.

V rámci nových operačních programů by měla být na územní dimenzi vyčleněna částka 200 mld. Kč. Na konkrétní realizaci těchto programů se bude podílet mimo jiné také Regionální stálá konference, která bude složená ze zástupců územních partnerů v každém kraji tak, aby čerpání evropských dotací bylo co nejefektivnější podle potřeb a priorit regionu. Jejími členy budou zástupci měst, místních akčních skupin, ale i například hospodářské komory, nestátních neziskových a dalších organizací. Vlastní činnost bude po administrativní, organizační a koordinační stránce zajišťovat krajský úřad.

O tomto víkendu jsme byli účastníky voleb do obecních zastupitelstev. Tradičně jsou to volby, které zajímají občany nejvíce. V městech a obcích totiž své kandidáty občané znají a mohou je při jejich vykonávání mandátu zblízka sledovat. Navíc oproti parlamentním volbám nevolí strany, ale mohou si z různých kandidátek vybírat jim sympatické uchazeče. Zajímavé bylo v letošních volbách množství nových nejrůznějších seskupení typu „za město krásnější“. Napovídá to něco o potřebě lidí mluvit do obecních záležitostí i o jisté obecné touze po změně, po nových tvářích. Nebezpečí této situace tkví v následném rozdrobení nových složení zastupitelstev, kdy je pak obtížné sestavování koalic a jednotná a jasná politika samospráv.

Výsledky voleb tuto realitu potvrzují – jednání o koalicích budou na mnohých místech složitá a svou roli budou hrát i ty menší strany nebo seskupení, které budou ti silnější k získání většiny v zastupitelstvech potřebovat. Takže opět jde o to, aby se byli schopni dohodnout a respektovat své partnery. Senátní volby ve dvou volebních obvodech v našem kraji dopadly zatím podle očekávání, v prvním kole zvítězili současní senátoři Milan Štěch a Dagmar Zvěřinová a já si myslím, že zaslouženě.

Obecně menší účast voličů se dala očekávat. Mne potěšilo, že oproti celostátnímu průměru 44,46 % v našem kraji jako jediném v zemi přišla k urnám více než polovina voličů (52,11 %). I to je sice méně než před čtyřmi lety(55,00 %), ale přece jen to svědčí o vysokém zájmu a zodpovědnosti občanů Vysočiny ke svým obcím. Nyní jde o to, aby nově zvolená zastupitelstva očekávání voličů nezklamala a byla schopna pracovat pro obecní prospěch. K tomu jim přeji dostatek energie a schopnosti řešit konkrétní pozitivní rozvoj sídel a věřím, že k tomu přispěje i každý z obyvatel Vysočiny.

 

Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 
Zodpovídá: Renata Krupičková, DiS.
Vytvořeno / změněno: 15.10.2014 / 15.10.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Jiří Běhounek - hejtman Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze