Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Vodní dílo Nová Říše je v bezpečném stavu

VO Nová Říše
Poslední zářijový den se konala pravidelná technickobezpečnostní prohlídka vodního díla Nová Říše. Prohlídka, která se na tomto díle provádí ve čtyřletých cyklech, spočívá ve zjišťování jeho technického stavu a to zejména z hlediska jeho bezpečnosti a provozuschopnosti. Při prohlídce jsou vyhodnoceny kontinuálně sledované údaje, jako je průsakový režim, deformace hráze a podloží nebo tlak vody v těsnícím jádře nebo v podhrází.
 

 
 

„Na základě výsledků měření a pozorování, která se na vodním díle Nová Říše provádějí, nebyly v hodnoceném období zjištěny podstatné a zjevné závady. Výsledky prokázaly, že vodní dílo je v dobrém stavu“ uvedl Zdeněk Chlád, radní kraje pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.

 

Přehrada Nová Říše na Olšanském potoku byla uvedena do provozu v roce 1985. Slouží zejména k akumulaci vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody Nová Říše, voda je pak po úpravě distribuována do skupinového vodovodu Telč – Třešť – Jihlava. Na vodním díle bylo v roce 1998 instalováno unikátní zařízení k provzdušňování vody za účelem zlepšení její kvality. Zařízení, první tohoto druhu v České republice, je umístěné na pontonech a nasává vodu z hloubky 18 m, kterou následně okysličuje v množství 3 000 m3/s. Okolí nádrže je turisticky velmi atraktivní, především kvůli Nové Říši se známým klášterem premonstrátů, Telči nebo blízkým Dačicím.

 

  • Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 207
    e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.10.2014 / 3.10.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze