Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Bezpečnostní inspekce nabízejí řešení kolizních míst pro krajské komunikace

Seznam šestnácti míst na silnicích Kraje Vysočina představujících potenciální riziko pro účastníky silničního provozu je výsledkem bezpečnostních inspekcí, které zadal Kraj Vysočina v rámci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina. „Cílem bylo nalézt rizikové faktory na vybraných křižovatkách a doporučit opatření k jejich odstranění nebo zmírnění. Kraj je připraven do konce roku 2014 realizovat u vybraných míst dílčí neinvestiční opatření, která mohou pomoci snížit rizika vzniku dopravních nehod,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku Libor Joukl.
 

 
 

Výstupy projektu byly konzultovány se zástupci Policie České republiky a mohou být podkladem pro zpracování budoucích projektových dokumentací konkrétních staveb. Neinvestiční opatření spočívají především v doplnění vodorovného
a svislého dopravního značení. Případné větší investiční akce vyžadují delší časovou přípravu a jejich realizace bude navázána na disponibilní zdroje v rámci krajského rozpočtu. 

 

Zpracované bezpečnostní inspekce:

1.    II/151 Domamil – křiž. s III/4102 a III/15114          

2.    II/152 Třebelovice - křiž. s III/15114

3.    II/351 Slavičky - křiž. s II/401

4.    II/351 Třebíč – křiž. s III/35116

5.    II/353 Jamné - křiž. s II/351

6.    II/360 Velké Meziříčí - křiž. s místní komunikací

7.    II/401 Lipník – křiž. s III/36063 a III/36066

8.    II/405 Brtnice – křiž. s místní komunikací

9.    II/406 Kostelec - křiž. s II/639

10.  II/406 Třešť - křiž. s II/402

11.  II/406 Třeštice - křiž. s III/11262

12.  II/408 Jemnice – křiž. s II/410

13.  II/410 Stařeč – křiž. s III/4102

14.  II/410 Želetava – křiž. s I/38

15.  II/602 Jihlava - křiž. s místní komunikací Henčov

16.  II/602 Vysoké Studnice - křiž. s II/351

 

Projekt získal podporu 85 % nákladů z Fondu malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko v rámci operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007 – 2013. Partnerem projektu je země Dolní Rakousko.

 

  • Radek Handa, obor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: handa.r@kr-vysocina.cz

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.9.2014 / 29.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze