Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Bude na Vysočině stále dost ČISTÉ vody pro Prahu a Jadernou elektrárnu Dukovany?

Ilustrační foto
Na podzim loňského roku převzal Kraj Vysočina od společnosti ČEZ, a. s. studii Jakostního modelu povodí Jihlavy nad VD Dalešice. Unikátní model řeší komplexně aktuální stav povrchových vod v povodí Vodního díla Dalešice, identifikuje zdroje znečištění povrchových vod, analyzuje jejich vliv a zároveň navrhuje nejvíce efektivní opatření vedoucí ke zlepšení kvality vody včetně finanční náročnosti těchto opatření. Po deseti měsících osvětových aktivit a komunikace nejen s identifikovanými skupinami znečišťovatelů cílí další nezbytné aktivity s projektem související na centrální orgány – ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství. „Výsledky jakostního modelu a dalších podobných studií by měly být zohledněny minimálně při stanovení priorit pro čerpání dotací ze státního rozpočtu a z evropských fondů,“ upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Na největší odborné konferenci věnující se kvalitě vodního toku klíčového pro budoucí rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany dnes v Jihlavě zaznělo hned několik závěrů, které do budoucna představují základ pro intenzivní zapojení příslušných ministerstev do uvádění závěrů v praxi. „S ohledem na to, že Vysočina je strategickou zásobárnou pitné vody pro Prahu a Brno a kvalita a intenzita toku řeky Jihlavy a Vodního díla Dalešice může být limitujícím faktorem pro další rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany. Je nezbytné, aby funkčnímu modelu přikládaly odpovídající význam i centrální orgány. Naším společným cílem je rozšířit model i do dalších povodí a maximálně využít jeho vypovídací schopnosti a zkušenosti s jeho aplikací při snížení znečištění povrchových vod v povodí  i mimo region Vysočiny,“ uvedl Zdeněk Chlád. „Ministerstvo zemědělství podporuje tvorbu i využití modelů na celém území České republiky, v oblastech vodních děl především. Zájem o využití modelu při efektivním snižování koncentrací znečišťujících látek mají správci povodí. Pokud bude vyřešena otázka udržování modelu a pravidelně zohledňována realizovaná opatření, půjde o vysoce efektivní nástroj pro sledování jakosti vody,“ uvedl vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství Pavel Punčochář.

 

Z matematického modelu zpracovaného pro řeku Jihlavu nad VD Dalešice je stanoveno, že pro zlepšení kvality vody v povodí Jihlavy je třeba zhruba 500 miliónů korun, které budou v ideálním případě investovány v následujících 10 letech. Některá z opatření mají vyšší prioritu, i tak je třeba vždy prostřednictvím modelu posuzovat poměr cena/výsledek. Realizace některých opatření, především v zemědělství, nevyžadují vysoké investice, ale ochotu centrálních orgánů upravit legislativu.

 

Území Kraje Vysočina je „střechou“  České republiky a pramennou oblastí významných řek. V regionu se nachází více než sedm tisíc vodních děl, zhruba stovka z nich patří k nejvýznamnějším (např. přehrady) zdrojům pitné vody.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.9.2014 / 26.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies