Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Budování nových tůní na podporu biodiverzity

Budování nových tůní na podporu biodiverzity
Budování nových tůní je jeden z nejefektivnějších jednorázových nástrojů pro podporu biologické rozmanitosti. Jedná se o relativně jednoduché a levné opatření vedoucí ke vzniku hodnotných biotopů, přičemž odezva je často velmi rychlá a výsledky se dostavují prakticky okamžitě. Největším přínosem jsou tůně pro obojživelníky a hmyz. Oproti rybníkům skýtají tůně vhodné prostředí pro většinu druhů vázaných na vodu, a to především z důvodu absence rybí obsádky.
 

 
 

Z důvodu vysokých obsádek je stále méně rybníků vhodných pro výskyt a rozmnožování bezobratlých a obojživelníků, navíc řada tůní v krajině zaniká, a to buď úmyslnou likvidací (především stavební a zemědělská činnost, hospodaření v lesích) nebo přirozenou sukcesí. To je důvod proč Kraj Vysočina podporuje budování těchto v krajině žádoucích typů vodních stanovišť. V přírodní památce Hajnice se uvažuje o vytvoření celé soustavy menších tůní, v přírodní památce Sochorov byly dvě tůně již v roce 2013 vybudovány, s dalšími se v letošním roce počítá v přírodní památce V Kopaninách.

 

 

 

Budování nových tůní na podporu biodiverzity

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.9.2014 / 23.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2014 > Září

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze