Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Budování nových tůní na podporu biodiverzity

Budování nových tůní na podporu biodiverzity
Budování nových tůní je jeden z nejefektivnějších jednorázových nástrojů pro podporu biologické rozmanitosti. Jedná se o relativně jednoduché a levné opatření vedoucí ke vzniku hodnotných biotopů, přičemž odezva je často velmi rychlá a výsledky se dostavují prakticky okamžitě. Největším přínosem jsou tůně pro obojživelníky a hmyz. Oproti rybníkům skýtají tůně vhodné prostředí pro většinu druhů vázaných na vodu, a to především z důvodu absence rybí obsádky.
 

 
 

Z důvodu vysokých obsádek je stále méně rybníků vhodných pro výskyt a rozmnožování bezobratlých a obojživelníků, navíc řada tůní v krajině zaniká, a to buď úmyslnou likvidací (především stavební a zemědělská činnost, hospodaření v lesích) nebo přirozenou sukcesí. To je důvod proč Kraj Vysočina podporuje budování těchto v krajině žádoucích typů vodních stanovišť. V přírodní památce Hajnice se uvažuje o vytvoření celé soustavy menších tůní, v přírodní památce Sochorov byly dvě tůně již v roce 2013 vybudovány, s dalšími se v letošním roce počítá v přírodní památce V Kopaninách.

 

 

 

Budování nových tůní na podporu biodiverzity

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.9.2014 / 23.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze