Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Jihlava otevřelo nové expozice

Muzeum Vysočiny Jihlava otevřelo nové expozice
V historických propojených budovách na Masarykově náměstí 57/58 v Jihlavě se 19. září 2014 otevřely nové interaktivní expozice věnované živé přírodě a nejstarším a nejnovějším dějinám regionu. Různě intenzivními obměnami prošly rovněž ostatní muzejní expozice. Návštěvníkům se zpřístupnily i některé dosud uzavřené prostory, které sloužily původně jako depozitáře. Celková expoziční plocha je nyní cca 1000 m².
 

 
 

Muzeu Vysočiny Jihlava, jež je páteřní součástí muzejního systému v Kraji Vysočina a jako takové zajišťuje řadu vysoce odborných činností, se podařilo úspěšně zrealizovat projekt „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města“, jehož bylo administrátorem. Celkové výdaje na projekt činí více než 13,6 milionu korun, přičemž z větší části jsou financovány z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod, a dále z mimořádné dotace Kraje Vysočina a sponzorského daru firmy AON Central and Eastern Europe a. s.

 

Dnešním otevřením expozic veřejnosti uzavírá Muzeum Vysočiny Jihlava čtyřleté, finančně i organizačně vysoce náročné období kvantitativních a kvalitativních změn, během kterého byl vybudován nový depozitář v Heleníně a do něho byly přestěhovány sbírkové předměty, vytvořily se nové expozice umožňující emocionální návštěvnický prožitek, uskutečnila se řada zajímavých výstav, přednášek, programů a doprovodných aktivit a to vše za plného provozu muzea.

 

Při slavnostním otevření zazněla děkovná slova též směrem ke všem muzejním pracovníkům z úst ředitele muzea Karla Malého, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíkové, senátora Miloše Vystrčila a všech zúčastněných hostů. Motto: „Muzeum Vysočiny Jihlava: moderní – vstřícné – jedinečné“ je bezpochyby naplňováno. 

 

Při příležitosti otevření expozic připravilo muzeum mimořádnou akci. Ve dnech 19. až 21. září 2014 má každý návštěvník možnost získat k zakoupené vstupence druhou vstupenku stejné hodnoty zdarma.

 

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.9.2014 / 20.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2014 > Září

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze