Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Konference o aktivní seniorské politice

Konference o aktivní seniorské politice
V úterý 23. září 2014 se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě uskuteční konference o nástrojích aktivní seniorské politiky a jejich uplatňování v praxi. Na konferenci zazní příspěvky nejen od odborníků z Vysočiny, ale také příspěvky partnerů z Dolního Rakouska. Otázky dobrovolnictví, volnočasových aktivit seniorů, věkové diskriminace nebo například těsnější propojení generací, to je pouze stručný výčet témat, která budou na konferenci o aktivní seniorské politice představena a diskutována.
 

 
 

V případě zájmu je možné se přihlásit do středy 17. 9. 2014 na e-mailovou adresu krizova.t@kr-vysocina.cz.Tlumočení konference je zajištěno.

 

Program konference:

9.00 – 9.30 Registrace

9.30 – 9.45 Zahájení a prezentace základních tendencí demografického a sociálního vývoje v Kraji Vysočina – Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní Kraje Vysočina

9.45 – 10.00 Zhodnocení realizace projektu SENIOR PLUS – JUDr. Věra Švarcová, Krajský úřad Kraje Vysočina

10.00 – 10.20 Analýza potřeb seniorů Kraje Vysočina – doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc., výzkumná agentura Sociotrendy

10.20 – 10.30 Vzdělávání seniorů v Kraji Vysočina - Mgr. Táňa Křížová, Krajský úřad Kraje Vysočina

10.30 – 10.45 Dobrovolnictví a jeho přínos pro život seniorů v Kraji Vysočina – Mgr. Jiří Bína, Krajský úřad Kraje Vysočina

10.45 – 11.00 Podpora aktivního stárnutí a péče o seniory v rámci aktivit obcí a MAS – Ing. arch. Jan Florian, Spolek pro obnovu venkova

11.10 – 12.45 Aktivní seniorská politika Dolního Rakouska:

11.10 – 11.30 „Seniorští studenti @ IMC Kremže“ – bližší pohled a charakteristika první seniorské univerzity v Dolním Rakousku – Mag. Anita Mold - Winkler, IMC Fachhochschule Krems

11.30 – 11.50 Evropský projekt „Aktivní stárnutí“ – Dr. Inge Derkits, Regionální svaz Industrieviertel – projektový management

11.50 – 12.15 Příklady dobré praxe „společenské obnovy obcí v Dolním Rakousku“ – Rupert Klein, Spolek pro obnovu obcí a měst

12.15 – 12.45 Muzikoterapie & celostní zdravotní péče? - Priv. Doz. Mag. Dr. Gerhard Tucek, IMC Fachhochschule Krems

13.15 – 13.30 Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a zkušeností s jeho realizací – MUDr. Zora Prosková, vedoucí Odboru zdraví Magistrátu města Brna

13.30 – 14.00 Věková diskriminace v ČR a co s ní? – Mgr. Klára Čmolíková Cozlová, genderová expertka           

14.00 – 14.25 Age management při práci s cílovou skupinou 55+ - Nikola Šimandlová, Alternativa 50+, o.p.s.

14.25 – 14.45 Představení koncepce péče o lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí - PaedDr. Martina Matějková, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace

14.45 – 15.10 Prezentace volnočasových aktivit domovů pro seniory Kraje Vysočina, divadelní představení „Neodeslané dopisy“ klientů Domova důchodců Onšov - příspěvkové organizace Kraje Vysočina

15.10 – 15.20 Jak být na blízku lidem v každodenním životě – Marie Gregorová, Sdílení o.p.s.

15.20 – 15.40 Příklady dobré praxe – propojení mezi generacemi a volnočasové aktivity seniorů – Ing. Slavka Dokulilová – Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina

15.40 – 16.00 Diskuze

16.00                Závěr

 

 

  • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: krizova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 811 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 11.9.2014 / 11.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze